rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Targi Pracy pn. „Majówka z pracą”

26, Maj, 2014 | Aktualności

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na Targi Pracy pn. „Majówka z pracą”, które odbędą się 29.05.2014r., w godz. 10.00 – 14.00 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Uczestnictwo w Targach Pracy będzie okazją dla mieszkańców Krakowa poszukujących pracy do zapoznania się z szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także szansą bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami w celu przedstawienia swoich umiejętności i kwalifikacji.

Przewidujemy, że w planowanym wydarzeniu weźmie udział ok. 40 wystawców, pochodzących głównie z lokalnego rynku pracy. Obecne będą firmy poszukujące pracowników, a także agencje pracy oraz instytucje zewnętrzne, które przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy, przede wszystkim w zakresie szkoleń, poradnictwa zawodowego oraz uczestnictwa w aktualnie realizowanych projektach.

Osoby zainteresowane będą miały także szansę skorzystać z pomocy doradcy zawodowego tut. Urzędu, który pomoże w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami. Ponadto, zweryfikuje poprawność przygotowanych dokumentów aplikacyjnych, pomoże uczestnikom lepiej poznać ich możliwości i mocne strony, a także udzieli informacji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

„Majówka w pracą” to kolejna edycja Targów Pracy realizowana przez tut. Urząd. Doświadczenie z ubiegłego roku pozwala stwierdzić, że inicjatywa ta jest doskonałą okazją dla osób poszukujących zatrudnienia do znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz szansą dla pracodawców na pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Informujemy, że udział w ww. wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny zarówno dla wystawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content