rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

60 lat nowohuckiego harcerstwa

16, Luty, 2017 | Aktualności

Historia nowohuckiego harcerstwa sięga 22 lutego 1957 roku. Wtedy to podharcmistrz Zbigniew Faber, komendant hufca ZHP Kraków – Nowa Huta, powołał do życia pierwszych 20 drużyn harcerskich. Od tamtego czasu harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego na stałe wpisali się w nowohucki krajobraz.

Harcerze angażują się w życie dzielnicy, współpracują z lokalnymi władzami i instytucjami kulturalnymi, takimi jak Nowohuckie Centrum Kultury i Ośrodek Kultury im. Cypriana Norwida. Jednak nade wszystko nieustannie realizują misję ZHP, jaką jest wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

W związku z rocznicą przygotowany został szereg akcji oraz specjalny program edukacyjny dla jednostek harcerskich, przybliżający im zarówno historię Hufca, jak i dzieje Nowej Huty. Drużyny przez cały rok realizują zadania podzielone na etapy, zdobywając punkty i walcząc o tytuł „Drużyny 60-lecia”.

Centralnym punkt obchodów stanowić będzie benefis – spotkanie wszystkich tych, którzy przez ponad pół wieku budowali nowohuckie harcerstwo. Będzie to połączenie widowiska artystycznego, harcerskiego spotkania po latach i uroczystego wręczenia podziękowań osobom zasłużonym dla ruchu harcerskiego w dzielnicy. Benefis odbędzie się 25 lutego w sali estradowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza na os. Centrum E. Przewidujemy na nim obecność kilkuset osób, w tym przedstawicieli władz dzielnicowych i miejskich, partnerów, rodziców, a przede wszystkim byłych i obecnych harcerzy i instruktorów Hufca.

Z benefisem połączone będzie otwarcie wystawy opowiadające dzieje harcerstwa na nowohuckiej ziemi. Organizowana we współpracy z Muzeum PRL, stanowi okazję do pokazania mieszkańcom dzielnicy i turystom historii ruchu, który od kilkudziesięciu lat nieustannie realizuje misję wychowania młodego człowieka. W tworzeniu wystawy pomagają byli instruktorzy i harcerze hufca udostępniając pamiątki, które mieszkańcy dzielnicy będą mogli obejrzeć na ekspozycji od końca lutego do końca czerwca.

Nad organizacją obchodów pracuje kilkudziesięciu wolontariuszy – instruktorów hufca: artyści, logistycy, specjaliści od promocji i finansów. Większość z nich to ludzie młodzi, w wieku od 15 do 25 lat. Swoją harcerską służbę łączą ze szkołą, studiami lub pracą, poświęcając jej wiele godzin każdego tygodnia.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content