rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ulica Glinik – modernizacja fragmentu ulicy na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Organki wraz z fragmentem ul. Spławy (do zakładu karnego).

Modernizacja fragmentu ul. Glinik - na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Organki wraz z fragmentem ul. Spławy (do zakładu karnego). Dzielnica XVII  Wzgórza Krzesławickie - planowane jest rozpoczęcie kolejnego zadania z igrzyskowym dofinansowaniem. Tym razem drogowcy...

Porządek obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy XVII na dzień 30.03.2023 o godz. 18.oo

Porządek obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w szkole podstawowej nr 98 , os. Na Stoku 52  w Krakowie 30 marzec 2023r. o godz. 18.oo Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji Przedstawienie projektu porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej...

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie serdecznie zaprasza na Międzypokoleniowe Warsztaty Muzyki Gospel, które odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia br., w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie serdecznie zaprasza na Międzypokoleniowe Warsztaty Muzyki Gospel, które odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia br., w Młodzieżowym Domu Kultury...

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Niebyła – Na Wzgórzach” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Niebyła - Na Wzgórzach" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Projekt...

Mapa Dzielnicy XVII

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady 

czynne w dniach

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa 

w godz   9.oo – 15.oo

Czwartek – w godz   9.oo – 13.oo

Piątek – w godz   9.oo – 12.oo


i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie serdecznie zaprasza na Międzypokoleniowe Warsztaty Muzyki Gospel, które odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia br., w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie serdecznie zaprasza na Międzypokoleniowe Warsztaty Muzyki Gospel, które odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia br., w Młodzieżowym Domu Kultury...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Niebyła – Na Wzgórzach” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Niebyła - Na Wzgórzach" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Projekt...

czytaj dalej

W sobotę 18 marca 2023 o godzinie 19:00 w kościele Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich odbędzie się Koncert Pasyjny w wykonaniu organisty Dawida Rzepki oraz Mieszanego Chóru Mariańskiego pod dyrekcją Marcina Miotelki.

Już za tydzień, w sobotę 18 marca 2023 o godzinie 19:00 w kościele Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich odbędzie się Koncert Pasyjny w wykonaniu organisty Dawida Rzepki oraz Mieszanego Chóru Mariańskiego pod dyrekcją Marcina Miotelki. Koncert ten jest...

czytaj dalej

Program Budowy Parkingów Lokalnych – Nowa miejska inicjatywa

Kraków przygotował nowy projekt pod nazwą Program Budowy Parkingów Lokalnych. Jest unikalny, ponieważ główną rolę odegrają w nim organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one mogły zawnioskować o budowę...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 marca 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza – Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ponownie będzie można zapoznać się z projektami planów dla obszarów „Ruszcza-Północ” OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 3 marca 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...

czytaj dalej

Ulica Geodetów od 1 marca modernizacja nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Grębałowskiej do ul. Kantorowickiej. W związku z pracami lokalne zwężenia – przejezdność ulicy zachowana.

Ulica Geodetów  - od środy 1 marca drogowcy planują rozpoczęcie prac remontowych na ul. Geodetów. Robotami objęty będzie odcinek  od ul. Kantorowickiej  do ul. Grębałowskiej – wymiana nawierzchni jezdni oraz zniszczonych krawężników. W związku z pracami lokalne...

czytaj dalej

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 06  i 21 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 07 marzec 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 08 i 22 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.