rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Apel do mieszkańców!

23, styczeń, 2018 | Aktualności, Wydarzenia, Zespoł Bezpieczny Kraków

W związku z zgłaszanymi przestępstwami , których ofiarami stają się osoby starsze i samotne Komisariat Policji VII w Krakowie przy os. Złotej Jesieni 11C, zwraca się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na takie osoby. Są one narażone w największym stopniu na bezwzględność działania sprawców, którzy niejednokrotnie podszywają się pod pracowników instytucji ogólnego zaufania społecznego takich jak: Policji, PCK, Pomocy Społecznej, pracowników ZUS, Ubezpieczalni, administracji mieszkańców, pracowników gazowni, elektrowni, wodociągów, telekomunikacji itp.

Działania sprawców polegają na wykorzystaniu łatwowierności osób starszych „odczyt liczników wody, prądu, gazu lub kontrola stanu tych instalacji”, „dostarczenie pism urzędowych, dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych, wygranych losowych oraz rekompensat z innego tytułu”. Innym sposobem działania sprawców jest np. „pozostawienie wiadomości dla sąsiada i prośba o przybory do pisania”. Sprawcami tych czynów są nie tylko mężczyźni, lecz również kobiety. Działanie sprawcy lub sprawców jest ukierunkowana na wejście do mieszkania, a następnie odwrócenie uwagi domownika i dokonanie kradzieży rzeczy małogabarytowych, takich jak pieniądze, biżuteria, lub też wyłudzenie pieniędzy za fikcyjne rachunki lub wygrane.
Realne niebezpieczeństwo występuje, także w czasie wizyt, gdzie jedna osoba oferuje do sprzedaży towar, skutecznie blokując domownika, w jednym pomieszczeniu, gdy druga, w tym czasie plądruje inne pomieszczenia dokonując kradzieży pieniędzy lub rzeczy wartościowych. Innym sposobem działania sprawców, który nasilił się w ostatnim czasie jest nawiązywanie kontaktu telefonicznego i przedstawianie się jako ktoś z rodziny – tzw. oszustwo „Na wnuczka”. Informują oni o wyjątkowej sytuacji życiowej i proszą o pożyczenie znacznej kwoty pieniędzy, przy czym informują, iż po odbiór pieniędzy zgłosi się ich znajomy – osoba nieznana rozmówcy. Nowym udoskonalonym sposobem „na wnuczka”, który pojawił się w ostatnim czasie jest oszustwo „Na policjanta CBŚ”. W takim przypadku, do starszej osoby dzwoni sprawca, podając się jako oficer Policji z informacją, że rozpracowuje szajkę oszustów i prosi o dalszą współpracę i podając dalsze wskazówki ofierze. Takie działanie zazwyczaj kończy się na przekazaniu pieniędzy fałszywemu policjantowi. Osoby orientują się , że zostały oszukane dopiero po pewnym czasie, gdy sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia.Tak więc apelujemy, aby w przypadkach wątpliwości, co do osób przebywających na klatach schodowych usiłujących dostać się do mieszkań, osób nieznanych choćby z widzenia, abyście Państwo powiadomili telefonicznie oficera dyżurnego naszej jednostki pod numerem telefonu 12-61-52-911 lub skrócony 997 albo alarmowy 112, z każdego telefonu komórkowego, a my ze swojej strony podejmiemy niezwłocznie odpowiednie czynności. Z doświadczenia wiemy, że wzmożona czujność sąsiedzka oraz szybkie, nawet anonimowe przekazanie informacji jest najlepszym zabezpieczeniem Waszego mienia.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 06  i 21 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 07 marzec 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 08 i 22 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.