rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Bezpłatna nauka języka angielskiego w Bibliotece

17, październik, 2013 | Aktualności

Biblioteka podpisała kolejną umowę – do 31 sierpnia 2014 roku – z firmą Funmedia sp. z o.o. na bezpłatne udostępnianie platformy e-lerningowej do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych.
E-kurs języka angielskiego jest atrakcyjną propozycją zarówno dla uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Dla tych, którym angielski jest potrzebny w pracy i dla tych, którym dzięki znajomości języka będzie łatwiej znaleźć zatrudnienie. Biblioteka zaprasza do udziału w zajęciach wszystkich, którzy niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania i wykonywanego zawodu chcą mówić po angielsku.

Podstawowym założeniem e-kursu jest samodzielna nauka. Każdy uczy się we własnym rytmie i w dowolnym czasie. Kurs składa się z czterech poziomów: pierwszy i drugi jest przeznaczony dla osób początkujących, trzeci i czwarty – dla średniozaawansowanych. Przejście całego kursu zajmuje rok – zakładając, że uczestnik będzie się uczył dwa razy w tygodniu. Taki rytm jest najbardziej efektywny i przynosi najlepsze rezultaty.
Użytkownicy Nowohuckiej Biblioteki Publicznej mogą korzystać z darmowego dostępu do pierwszych 4 poziomów serwisu ANGIELSKI123.pl w:
Bibliotece Głównej os. Stalowe 12,
Filii nr 3 os. Kościuszkowskie 5,
Filii nr 4 os. Zgody 7
oraz w Filii nr 6 os. Na Stoku 1

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 13 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 14 luty 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 15 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 20 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 18.15

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content