rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Szanowni Państwo

Informacja dotycząca sposobu składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców,  niezwłocznie po przesłaniu formularza zgłoszenia projektu drogą mailową. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oryginału formularza w siedzibie Rady Dzielnicy...

Ważne telefony

Na etapie tworzenia wniosków niezbędna może okazać się porada specjalisty z dziedziny, której dotyczy proponowany przez Państwa projekt. Poniżej znajdują się numery kontaktowe do Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz do miejskich jednostek organizacynych, pod którymi...
Skip to content