rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Mapy

Mapy Krakowa wraz z zaznaczoną strukturą własności można znaleźć na stronie: http://obserwatorium.um.krakow.pl/obserwatorium/

Zadania gminy i powiatu

Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego? Kraków jest miastem na prawach powiatu, a Dzielnice mogą przeznaczyć środki wydzielone do ich dyspozycji na realizację zadań wchodzących w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych...