rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Dyżury Członków Zarządu

1, wrzesień, 2022

Andrzej Dziedzic – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII

Odpowiedzialny za:
– całokształt pracy Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
– finanse i budżet Dzielnicy XVII

Dyżur w każdy  Poniedziałek  i  Środa  w godzinach  14.oo – 15.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie

po uzgodnienie terminy w sekretariacie rady   nr tel 12 / 645 30 09

———————————————————————————————–

Leszek Zaleński – Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy XVII

Odpowiedzialny za:
– pielęgnacja zieleni  oraz  ławki na terenie Dzielnicy XVII                                             – ogródki jordanowskie
– bezpieczeństwo i praworządność
– budżet obywatelski
– tablice informacyjne Dzielnicy XVII

Dyżur w pierwszy Wtorek miesiąca w godz. 18.oo – 18.3o

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie

———————————————————————————————–

Jerzy Wójcik – Członek Zarządu Dzielnicy XVII

Odpowiedzialny za:
– remonty dróg i chodników
– remont i modernizacje oświetlenia

Dyżur w trzecią Środę miesiąca  w godz.  11.oo – 12.oo

Dyżur w pierwszy Poniedziałek miesiąca w godz. 17.3o – 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie

———————————————————————————————–

Wiesław Czyż – Członek Zarządu Dzielnicy XVII

Odpowiedzialny za:
– sprawy mieszkaniowe i socjalne
– sprawy ochrony zdrowia

Dyżur w drugi Czwartek miesiąca  w godzinach  18.oo – 18.3o

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie

———————————————————————————————–

Wiesław Wojnarski – Członek Zarządu Dzielnicy XVII

Odpowiedzialny za:
– sprawy kultury i oświaty
– sprawy kultury fizycznej i sportu

Dyżur w drugi Poniedziałek miesiąca w godz. 17.3o – 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie

———————————————————————————————–

 

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 06  i 21 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 07 marzec 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 08 i 22 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.