rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Europejskie Dni Dziedzictwa w MDK Fort 49 „Krzesławice”

19, wrzesień, 2014 | Aktualności

Podczas dwóch wrześniowych weekendów (13-14 i 20-21 września 2014) MDK Fort 49 zachęcamy do udziału w 22. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego, obchodzonych w tym roku pod hasłem: „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Najważniejszym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego, jak i duchowego oraz uwrażliwianie na wartości o charakterze uniwersalnym dla całej Europy. Po raz pierwszy do uczestniczenia w tym wydarzeniu zaproszono MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie.

W dniu 20 września 2014 r., w godz. od 10:00 do 12:00 MDK Fort 49 zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem Fortu 49 „Krzesławice” – fortu artyleryjskiego, który jako pierwszy powstał w północno – wschodnim odcinku tzw. pierścienia austriackich umocnień Twierdzy Kraków (pierścień ten o obwodzie ok. 60 km składał się z licznych fortów i innych umocnień lokalizowanych w odległości 7-10,5 km od centrum miasta).

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content