rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ferie Zimowe 2013 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

4, styczeń, 2013 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie opracowała ciekawą propozycję spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych pod hasłem „Nie siedź w domu, baw się z nami” w terminie od 14.01.2013r. do 25.01.2013 r.
Wszystkie placówki biblioteczne włączyły się aktywnie w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Treści zawarte w programie obejmują: warsztaty plastyczne, warsztaty origami, przeglądy nowości wydawniczych, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży, gry i zabawy, spotkania w cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie” oraz wycieczki do krakowskich muzeów.
Wszelkie działania prowadzone w czasie ferii będą ukazywały uczestnikom akcji zima wartości wynikające z rozwoju zainteresowań, nawiązywania przyjaźni, porozumiewania się w grupach rówieśniczych, przyczynią się też do wyrabiania u dzieci i młodzieży umiejętności wybierania pożytecznych form spędzania czasu wolnego.

W cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie” będą organizowane zajęcia literacko artystyczne m.in.: „W baśniowym świecie Charlesa Perraulta” i „O zimie”. W cyklu „Spotkajmy się w Bibliotece” podczas zajęć plastycznych dzieci wykonają maski karnawałowe i laurki dla Babci i Dziadka z okazji ich święta. W tym samym cyklu warsztaty origami poprowadzą instruktorzy Polskiego Centrum Origami Krystyna i Wojciech Burczyk, którzy będą uczyć składania ciekawych modeli z papieru, Biblioteka zapewnia materiały. Wolontariuszki Banku Żywności w Krakowie Anna i Kamila Głowacz poprowadzą zajęcia edukacyjne pn. „Podziel się posiłkiem”, zaś zajęcia edukacyjne dla młodzieży niepełnosprawnej poprowadzi Bartłomiej Samel z Centrum Gier Bard pn. „Nie daj się nudzie”. Odwiedzający Bibliotekę w czasie ferii będą mieli okazję zapoznać się z obyczajami świątecznymi i wspólnie kolędować przy choince w Filii nr 5. W programie „Hej kolęda, kolęda” wystąpi zaprzyjaźnione z Biblioteką rodzeństwo Justyna (gimnazjalistka) oraz Julka i Dominik (uczniowie szkoły podstawowej), którzy przy dźwiękach gitary będą śpiewać kolędy i pastorałki.
W czasie ferii będą również organizowane zajęcia edukacyjne nt. filmu m.in.: w Filii nr 8 „Merida Waleczna”, reżyseria Mark Andrews i Brenda Chapman oraz w Filii nr 9 poranek literacko-filmowy dla dzieci pt. „Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń”. W celu rozwijania zainteresowań dziedzictwem kulturowym Krakowa zostaną zorganizowane wyjścia do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i do Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Przewidziane są również przeglądy nowości wydawniczych w cyklu: „Z książką zmieniamy świat” w czasie, których będą prezentowane najwartościowsze książki zakupione do Biblioteki m.in. „Po drugiej stronie okna – opowieść o Januszu Korczaku”.
Zapewniamy, że wspaniała atmosfera będzie towarzyszyła wszystkim zajęciom odbywającym się pod hasłem „Nie siedź w domu, baw się z nami”. Szczegółowy program Ferii zimowych 2013 r. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content