rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Finał Konkursu: Ogródek przed domem

5, wrzesień, 2014 | Aktualności

Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1, Kraków) zaprasza 7.09.2014 r. o godz. 15.00 na finał XVII edycji konkursu na najładniejszy ogródek przed domem w Dzielnicach XVII Wzgórza Krzesławickie i XVIII Nowa Huta.

W programie spotkanie wszystkich uczestników konkursu, rozdanie nagród i dyplomów oraz otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej nagrodzonych ogródków. Celem konkursu było pobudzenie i promowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia stałej troski o wygląd estetyczny swoich posesji, otoczenia w którym żyją i mieszkają, a także kształcenie myślenia proekologicznego.

Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja ze względów technicznych została przełożona na

dzień 18 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content