rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Finał Konkursu: Ogródek przed domem

5, wrzesień, 2014 | Aktualności

Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1, Kraków) zaprasza 7.09.2014 r. o godz. 15.00 na finał XVII edycji konkursu na najładniejszy ogródek przed domem w Dzielnicach XVII Wzgórza Krzesławickie i XVIII Nowa Huta.

W programie spotkanie wszystkich uczestników konkursu, rozdanie nagród i dyplomów oraz otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej nagrodzonych ogródków. Celem konkursu było pobudzenie i promowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia stałej troski o wygląd estetyczny swoich posesji, otoczenia w którym żyją i mieszkają, a także kształcenie myślenia proekologicznego.

Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 13 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 14 luty 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 15 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 20 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 18.15

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content