rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Informacje dla osób bezdomnych przebywających w Krakowie

18, Listopad, 2013 | Aktualności

Informacje dla osób bezdomnych przebywających w Krakowie

SCHRONIENIE DLA KOBIET
ul. Sołtysowska 13 C -Schronisko dla Bezdomnych Kobiet (skierowanie z MOPS), tel. 123506310
ul. Malborska 64 B -Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, tel. 12 6556810
ul. Żywiecka 16 -Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej, tel. 122693579
ul. Przybyszewskiego 39 -Dom Samotnej Matki, tel. 126378542
SCHRONIENIE DLA MĘŻCZYZN
ul. Makuszyńskiego 19 A -Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (wyłącznie osoby z Krakowa), tel. 126840324
ul. Skawińska 6 -Przytulisko Św. Brata Alberta, tel. 124295664
ul. Wielicka 44 B -Stowarzyszenie Wspólnota Św. Brata Alberta „Chleb i Światło”, tel. 500316524
ul. Nowogródzka 8 -Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”, tel. 123571616
ul. Koprowa 4 -„Dom Korneliusza”, tel. 126573670 (wyłącznie dla osób z Krakowa, wymaga decyzji MOPS)
OGRZEWALNIA (tylko w okresie zimowym)
ul. Rozrywka 1 tel. 124114121
PRZYCHODNIA DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH
ul. Smoleńsk 4
ODZIEŻ
ul Studencka 19 -PCK, poniedziałek w godzinach 9:00-15:00
ul. Bożego Ciała 21, wtorek i czwartek w godzinach 16:00-18:00
os. Zielone 8 -PKPS, na zaświadczenie z MOPS
PUNKTY WYDAWANIA CIEPŁEGO POSIŁKU
ul. Skawińska 6 -w godzinach 9:00-10:00 i 16:00-17:00
ul. Reformacka 3 -w godzinach 12:00-14:00
ul. Dietla 48 w godzinach 12:00-13:00 dla osób z bloczkami, 13:00-14:00 dla pozostałych (oprócz niedzieli)
ul. Woronicza 10 -w godzinach 12:00-18:00 (oprócz niedzieli)
ul. Łokietka 60 -w godzinach 11:30-12:30 (oprócz niedzieli, lipca i sierpnia)
ŁAŹNIE
ul. Smoleńsk 4

Wszelkich informacji, wsparcia, pomocy finansowej udziela:
Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Teatralne 24 tel. 126430706, 126431271
Godziny przyjęć:
poniedziałek od 8:00 do 15:00
wtorek-piątek od 8:00 do 11:00
W terenie pracują Streetworkerzy:
Łukasz Filek -tel. 603035732
Karolina Gajda -tel. 607806813
Natalia Zawrotniak -tel. 607522912

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content