rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

6, czerwiec, 2013 | Aktualności

Urząd Miasta Krakowa informuje, że w dniach od 3 czerwca do 31 sierpnia tego roku na terenie Krakowa prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na zlecenie Miasta spis przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Wessling Sp. z o. o., posiadający specjalne pismo Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Przypomnijmy, że inwentaryzacja wyrobów azbestowych związana jest z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.

W dniach od 3 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku w naszym mieście prowadzony będzie spis wyrobów zawierających ten niebezpieczny materiał. Inwentaryzacja prowadzona będzie przez firmę Wessling Polska Sp. z o.o. Jej pracownicy, działający z upoważnienia Urzędu Miasta Krakowa, będą pozyskiwać dane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Każdy z ankieterów powinien dysponować specjalnym pismem podpisanym przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie posesji i o udzielenie wszelkich możliwych danych w tym zakresie ankieterom, wyposażonym w upoważnienie Urzędu Miasta Krakowa.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonej inwentaryzacji azbestu udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. Nr. 8, poz. 31), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury”.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content