rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkurs dla mieszkańców Dzielnicy XVII i XVIII

15, Maj, 2014 | Aktualności

Jesteś mieszkańcem Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie lub Dzielnicy XVIII Nowa Huta? Każdą wolną chwilę spędzasz w swoim przydomowym ogródku i z prawdziwą czułością pielęgnujesz każdą roślinkę? Zgłoś się do 17. edycji konkursu Ogródek przed domem, organizowanego przez Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta!

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec Dzielnic: XVII Wzgórza Krzesławickie i XVIII Nowa Huta, który do 31 maja 2014 r. zgłosi swój ogródek. Na twórców najładniejszych ogródków czekają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone podczas finału konkursu 7 września br. Wtedy też otwarta zostanie pokonkursowa wystawa fotograficzna. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie dostępnym na www.krakownh.pl, w Klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta i tutaj.

Cieszący się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego (wybór najładniejszych ogródków na danym osiedlu) oraz międzyosiedlowego. Zgłoszone ogródki oceniać będzie specjalna komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta oraz Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Ocena prowadzona będzie w kilku kategoriach według następujących kryteriów: układ kompozycyjny i architektura ogrodu, ilość gatunków i dobór roślin, dbałość i stopień pielęgnacji ogrodu, estetyka kompozycji roślinnych, funkcjonalność rekreacyjna ogrodu i pomysłowość, oryginalność założeń ogrodowych.

W konkursie nagrodzone zostaną wszystkie najładniejsze ogrody wytypowane przez komisję konkursową na etapie międzyosiedlowym. Celem konkursu jest pobudzenie i promowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia stałej troski o estetyczny wygląd swoich posesji, otoczenia, w którym żyją i mieszkają, a także kształcenie myślenia proekologicznego wśród dzieci i młodzieży.

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content