rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkurs recytatorski przedszkolaka „Strofy o zwierzętach”

12, kwiecień, 2016 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy na konkurs recytatorski dla przedszkolaków -„BIBLIOTEKA INSPIRUJE” pt. „STROFY O ZWIERZĘTACH”. Wydarzenie jest realizowane podczas ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”.

Organizatorzy konkursu:
Nowohucka Biblioteka Publiczna, Filia nr 6, os. Na Stoku 1
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, os. Na Stoku 27b

Cel konkursu:
rozwijanie zainteresowania literaturą;
rozwijanie zdolności recytatorskich i możliwości twórczej prezentacji;
zachęcanie do publicznych występów;
integracja środowiska;
popularyzacja żywego słowa.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków w wieku 5 – 6 lat.
Każda grupa typuje maksymalnie 3 osoby.
Dzieci przygotowują do recytacji jeden wybrany utwór o tematyce ulubione zwierzątko w wierszach polskich autorów.
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje ilustrację do wiersza, wykonaną dowolną techniką.
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Nowohuckiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6, do dn. 6 maja (piątek) 2016.
Eliminacje odbędą się w dn. 10 maja (wtorek) 2016, o godz. 9:00 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 6, os. Na Stoku 1, w Krakowie.
Finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 12 maja (czwartek) 2016, o godz 9:00 w MDK Fort 49 „Krzesławice”.
Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu.
Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia dzięki wsparciu Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
Kryteria oceny: dobór repertuaru; pamięciowe opanowanie tekstu, dykcja; ogólny wyraz artystyczny.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzeniem konkursu oraz udostępnieniem wizerunku w prasie i na stronach internetowych organizatorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału !!!
Patronat honorowy nad imprezą objęła Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, która wspiera to wydarzenie finansowo.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content