rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konkursy dla Szkół Podstawowych „MARZANNA-ZIMOWA PANNA”

12, Marzec, 2015 | Aktualności

wydarzenie: „MARZANNA-ZIMOWA PANNA”
Konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych.
data: 20 III 2015
miejsce: MDK Fort 49

Regulamin konkursu plastycznego „Marzanna – Zimowa Panna”

Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków

Cele konkursu:

 • prezentacja dawnych tradycji żegnania Zimy i witania Wiosny;
 • zapoznanie z dawnym rzemiosłem rękodzielniczym;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni przestrzennej;
 • zachęcanie do aktywności, kreatywności i poznawania regionu.

Warunki konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas „0„ i „I„ z teren XVII Dzielnicy Miasta Krakowa- Wzgórza Krzesławickie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kukły Marzanny.
 3. Praca powinna nawiązywać do tradycji zdobienia i wykonania Marzanny- symbolu odchodzącej Zimy.
 4. Prace zgłoszone do konkursu winny być wykonane indywidualnie z materiałów naturalnych takich jak: papier, drewno …
 5. Forma prac: przestrzenna o wymiarach nie większych niż 100 cm.
 6. Opisane przez wychowawcę prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do dn. 18 marca 2015, godz. 15:00, pok nr 17. W metryczne należy wpisać: imię nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły.
 7. Przy ocenie prac komisja konkursowa, weźmie pod uwagę: nawiązanie do tradycji wykonania i zdobienia Marzanny, estetykę wykonania, walory artystyczne, nawiązanie do pór roku.

Finał konkursu:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 marca 2015 roku w MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie po zakończeniu spotkania edukacyjnego.
 2. Na zajęcia warsztatowe „Tradycje i zwyczaje Krakowiaków” zapraszamy całe klas wraz z wychowawcą, w godzinach przedpołudniowych.
 3. Program warsztatów: taniec krakowski- Krakowiaczek; folklor krakowski, strój Krakowiaka i Krakowianki; warsztaty rękodzieła (przeplatanki, ozdoby, motywy krakowskie).
 4. Proponowane godziny warsztatów: 8:00-9:30 (klasy 0), 10:00-11:30 (klasy I).
 5. Termin udziału w spotkaniu ustala wychowawca klasy.
 6. Rezerwacji terminu dla grupy należy dokonać telefonicznie do dnia 13 marca (piątek) 2015 roku, pod numerem (12) 645-27-14 pok. nr 17.
 7. Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.

Patronat honorowy:
Rada Dzielnicy XVII Miasta Krakowa- Wzgórza Krzesławickie

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content