rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Konsultacje społeczne

5, Maj, 2014 | Aktualności

Gmina Miejska Kraków rozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczący trzech zagadnień będących przedmiotem referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa, a mianowicie budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. Termin zakończenia konsultacji społecznych został ustalony na 23 maja 2014 roku.

Konsultacje społeczne realizowane są w oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Krakowa nr CII/1575/14 z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie: budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu, wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. Za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, natomiast za stronę merytoryczną odpowiedzialni są: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W ramach konsultacji przewidziane są: otwarte spotkania konsultacyjne
z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dla mieszkańców w każdej z 18 dzielnic, upublicznienie materiałów – Informacji Prezydenta Miasta Krakowa przygotowanych w zakresie przedmiotu konsultacji, które są dostępne m.in. w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic, w placówkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w serwisie Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

Uwagi do propozycji budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych można składać do 23 maja 2014 roku
– pocztą tradycyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
lub
– pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „konsultacje metra, sieci monitoringu, dróg rowerowych”.

Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami można pobrać tutaj.
Spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy XVII odbędzie się 19 maja 2014r. o godz.18:00 w Gimnazjum nr 44.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji znajdują się na stronie Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content