rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Lista projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim

10, wrzesień, 2014 | 2014, Aktualności, Budżet obywatelski

Poniżej znajduje się lista projektów zgłoszonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Dzielnicy XVII. Głosowanie odbędzie się dniach 27 września – 5 października. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia lokalu wyborczego można znaleźć tutaj.

Lista projektów:
1. Ogrodzenie posesji przy ul. Kantorowickiej 185
Budowa ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi dla budynku przy ul. Kantorowickiej 185.
Kwota: 30.000 zł

2. Rozbudowa obiektu sportowego typu skatepark
Rozbudowa istniejącego obiektu przy ul. Jagieły o dodatkowy element „Minirampa” w celu poszerzenia możliwości użytkowych obiektu oraz poprawy jego atrakcyjności.
Kwota: 100.000 zł

3. Miejsce do rekreacji i spotkań plenerowych dzieci i młodzieży
Głównym elementem miejsca, zlokalizowanego na terenie MDK Fort 49 „Krzesławice”, będzie drewniania wiata z zadaszeniem, siedziskami i paleniskiem.
Kwota: 30.000 zł

4. Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo” – Inicjatywa „Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów” oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię” i „Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XVII”
Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
Kwota: 99.600 zł

5. Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic
Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Orłowskiego i ul. Łuczanowickiej.
Kwota: 6.500 zł

6. Klub Mam
Utworzenie Klubu Mam – grupy wsparcia dla mam z małymi dziećmi, niepracujących lub przebywających okresowo na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, a także ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz rodziny.
Kwota: 11.000 zł

7. Ocieplenie i wymiana pokrycia dachu na budynku KS Grębiałowianka
Ocieplenie styropianem i wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną Budynku Klubowego przy ul. Grębałowskiej 12.
Kwota: 100.000 zł

8. Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach
Zakończenie prac związanych z oddaniem do użytkowania ogródka wykonywanego w czynie społecznym przez mieszkańców Kantorowic.
Kwota: 100.000 zł

9. Zielona sala gimnastyczna
Montaż na terenie należącym do Gimnazjum nr 44 przyrządów do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zielona sala gminastyczna usytuowana na terenach zielonych przy budynku szkoły będzie dostępna zarówno dla uczniów, jak i okolicznych mieszkańców.
Kwota: 18.120 zł

10. Oddzielenie części mieszkalnej od wolnostojącego pawilonu latryn szpalerem nasadzonych krzewów tuji na posesji przy ul. Kantorowickiej 185
Oddzielenie budynku mieszkalnego od wolnostojącego pawilonu z latrynami na posesji przy ul. Kantorowickiej 185 poprzez powstanie naturalnej zasłony z krzewów tui z bocznymi przerwami na wejścia pod pawilon.
Kwota: 2.950 zł

11. Klub Seniora w Gimnazjum nr 44
Organizacja Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy XVII. W ramach projektu będzie urządzona sala, zakupione dodatkowe wyposażenie oraz opłacona osoba odpowiedzialna za prowadzenie Klubu.
Kwota: 22.500 zł

12. Zakup nowego księgozbioru
Zakup nowego księgozbioru dla uczniów SP nr 78.
Kwota: 6.150 zł

13. Zielone serce Kantorowic
Modernizacja istniejącej przestrzeni zielonej i zaopatrzenie w podstawowe urządzenia sportowe i wypoczynkowe w części działki nr 140 obręb 4 Nowa Huta położonej przy ul. Zakole.
Kwota: 100.000 zł

14. Namalowanie pasów na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Bystronia wraz ze zmianą oznakowania skrzyżowania
Zrobienie przejścia dla pieszych w ciąg ul. Bystronia wraz z przebudową oznaczenia skrzyżowania.
Kwota: 35.000 zł

15. Remont nawierzchni fragmentu ul. S. Petofiego pomiędzy budynkiem nr 99 a 101
Remont fragmentu ul. Sandora Petofiego na odcinku ok. 25 m i szerokości 4 m.
Kwota: 12.000 zł

16. Przebudowa fragmentu ul. Kantorowickiej – uzupełnienie o chodnik dla pieszych
Przebudowa fragmentu ul. Kantorowickiej przed skrzyżowaniem z ul. Morcinka – uzupełnienie o chodnik dla pieszych o szer. 1,5 m. Lokalizacja przemiotowego chodnika to fragment ul. Kantorowickiej na łuku ok. 100 stopni.
Kwota: 36.000 zł

17. Park do ćwiczeń – Street Workout
Wykonanie parku do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Zielony Jar. Park taki służy m.in. do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem masy własnego ciała) jak i ogólnej rekreacji, zaś dzięki swojej prostocie może być wykorzystywany przez osoby o różnym poziomie sprawności fizycznej.
Kwota: 100.000 zł

18. Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII – Stworzenie Skwerku Rekreacyjnego
Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Lubocza, który aktualnie jest nieużytkiem. Stworzenie miejsca dla rekreacji i organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.
Kwota: 75.000 zł

19. Zabudowa ujęcia wody i postawienie wiaty śmietnikowej przy ul. Kantorowickiej 185
Modernizacja ujęcia wody pitnej dla mieszkańców posesji przy ul. Kantorowickiej 185 oraz powstania wiaty na kosze na śmieci.
Kwota: 20.000 zł

20. Park do ćwiczeń – Street Workout II
Wykonanie parku do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Zielony Jar. Park taki służy m.in. do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzystaniem masy własnego ciała) jak i ogólnej rekreacji, zaś dzięki swojej prostocie może być wykorzystywany przez osoby o różnym poziomie sprawności fizycznej jak i wieku.
Kwota: 100.000 zł

21. Wykonanie pobocza asfaltowego o szerokości 1,5 metra na odcinku 80 metrów ul. Darwina/ul. Lubocka.
Utwardzenie pobocza tłuczniem i położenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na powierzchni 120 m2, następnie namalowanie białej linii oddzielającej jezdnię od pobocza asfaltowego.
Kwota: 12.000 zł

22. Remont elewacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 112
Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem budynku.
Kwota: 69.000 zł

23. Stroje ludowe – kultywujemy tradycje
Zakup strojów ludowych – krakowskich, które będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic i będą służyć kultywowaniu tradycji ludowych.
Kwota: 4.200 zł

Pełną listę projektów zgłoszonych w Krakowie można pobrać tutaj.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content