rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Mieczysław Libront „55 LAT Z FOTOGRAFIĄ”

6, luty, 2015 | Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie zapraszamy na wernisaż wystawy retrospektywnej pt. „55 lat z fotografią”, który odbędzie się dn. 6 lutego (piątek) 2015, godz. 18:00. Będzie to wystawa klasycznej fotografii, dorobku Mieczysława Libonta.

Mieczysław Libront – artysta fotografik, wieloletni prezes Krakowskiego Klubu Fotograficznego, Zasłużony dla Fotografii Polskiej i Zasłużony Działacz Kultury. Już w szkole podstawowej miał kontakt z fotografią. Pierwsze samodzielne zdjęcia wykonał  na aparacie „Druh”, który otrzymał od swojego  przyjaciela Stanisława Ziomka. Wykonał tysiące zdjęć pamiątkowych oraz dokumentalnych.  Interesował się także degradacją środowiska naturalnego, głównie przez krakowską hutę. Tworzył cykl zdjęć: „Ostańce”, „Rury w krajobrazie”.
Eksperymentował z różnymi technikami fotograficznymi i sposobami kształtowania obrazu fotograficznego.

W latach 80 miał w Nowej Hucie pierwszą indywidualną wystawę. Zdjęcia publikuje w prasie o tematyce fotograficznej i w książce Ryszarda Kreysera „Zaczynam fotografować”. Jest autorem książki pt. „Fotografia – Materiały – Technika – Kompozycja”. Aktywnie działa w środowisku krakowskich fotografików. Po uzyskaniu uprawnień instruktora z nadania Wydziału Kultury i Sztuki Miasta Krakowa, prowadzi zajęcia z fotografii dla nowohuckiej młodzieży.

W latach 90 jako prezes KKF: inicjuje powstanie galerii fotograficznej w NCK; kontynuuje współpracę z Klubem Norymberskim; klub zostaje członkiem zbiorowym Foto Klubu RP, a on sam otrzymuje tytuł Artysty Fotografa RP.

Obecnie realizuje swoją pasję w czasie podróży po Małopolsce, Krakowie i okolicach. Dokumentuje zmieniający się krajobraz i kontynuuje reportaż rodzinny. Aktywnie uczestniczy w życiu KKF, korzystając z bogatego zbioru dawnych książek o tematyce fotograficznej, opracowuje i udostępnia klubowiczom zasady kompozycji obrazu fotograficznego z zamiarem podniesienia świadomości o tym, że fotografia ma być dziełem artystycznym, niejednokrotnie okupionym pasją życiową i wyrzeczeniami.

 

Data: wernisaż 6 lutego 2015 roku o godz. 18:00
Miejsce: MDK Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie
Wystawa w MDK od 6 lutego do 18 marca 2015.
Wstęp bezpłatny.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 05 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 06 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 06 grudnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 07 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 08 grudnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 08 grudnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2022 o godz. 18.oo

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content