rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Najważniejsze informacje – Budżet Obywatelski 2016

15, Luty, 2016 | 2016, Aktualności

Wysokość środków:
Budżet Obywatelski Dzielnicy XVII – 50 tys. zł.
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu nie może przekroczyć 80% środków
finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego czyli 40 tys. zł, a minimalna nie może być niższa niż 2,5 tys. zł.

Budżet ogólnomiejski – 8,5 mln. zł
Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota projektu ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków
finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego czyli 2,55 mln zł, a minimalna nie może być niższa niż 25 tys. zł.

Harmonogram budżetu:
1 – 31 marca – składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dzielnicowego i ogólnomiejskiego
do 31 maja – ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań
2 czerwca – publikacja wyników weryfikacji
3 czerwca – ogłoszenie wykazu punktów głosowania
3 – 7 czerwca – składanie protestów wobec wyników oceny prawnej
do 10 czerwca – rozpatrywanie protestów
13 czerwca – sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu
18 – 30 czerwca – głosowanie
do 31 lipca – zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie

Harmonogram dzielnicowych spotkań informacyjnych:
01.03.2015 /Wtorek/ godz. 18.00 – MDK Fort 49 os. Na Stoku 27 b.
08.03.2015 /Wtorek/ godz. 18.00 – Gimnazjum nr 43 ul. Łuczanowicka 2
15.03.2015 /Wtorek/ godz. 18.00 – MOPS Zesławice ul. Gustawa Morcinka 15

Dodatkowe informacje:
Regulamin budżetu obywatelskiego
Cennik budżetu obywatelskiego
Zadania gminy i powiatu

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content