rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Narodowe Czytanie „Trylogii” w NhBP

27, sierpień, 2014 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, zainicjowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Publiczne czytanie fragmentów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza rozpocznie się o godz. 12.00 przed Oddziałem dla Dzieci Filii nr 4 os. Zgody 7, na często uczęszczanym szlaku w Alei Róż.

Do wspólnego czytania zostali zaproszeni aktorzy, osoby zaprzyjaźnione z Biblioteką i uczniowie nowohuckich szkół. Zaproszenie przyjęła Pani Hanna Bieluszko – aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pan Tadeusz Piotr Łomnicki – aktor Teatru Ludowego w Krakowie, Pan Jan Franczyk – redaktor Naczelny Głosu Tygodnika Nowohuckiego oraz Pan Stanisław Moryc – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII w Krakowie. W projekt zaangażowali się również uczniowie Gimnazjum Integracyjnego nr 74 w Krakowie, którzy wystąpią w kostiumach z epoki, wypożyczonych z Teatru Ludowego.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja ze względów technicznych została przełożona na

dzień 18 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content