rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Noc Poezji w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

30, wrzesień, 2014 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie włączyła się w organizację tegorocznej edycji Nocy Poezji. We wszystkich placówkach bibliotecznych zostaną zorganizowane POETYCKIE PÓŁKI.
Wiodącym wydarzeniem Nocy Poezji w Bibliotece będzie „Wieczór autorski Barbary Brzezińskiej” – poezja śpiewana i recytowana o godz. 17.00 w Filii nr 1 os. Młodości 8. Filia 1 przygotuje również wystawę pt. „Poeci na scenie życia”, będzie to ekspozycja tomików poezji i krótkich biogramów poetów nowohuckich m.in.: Barbary Urbańskiej, Hanny Wietrzny, Alicji Pochylczuk i dr. Stanisława Wilkonia. Spotkanie zostało sfinansowane z dotacji Rady Dzielnicy XVIII.

Biblioteka Główna zaprasza na wystawę „Ciepło i optymizm” poświęconą 85 rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej oraz na wystawę „ Co mi w duszy gra…” poświęconą Annie Świrszczyńskiej, poetce związanej z Krakowem od 1945 roku, która żyła pełnią życia i o pełni życia pisała. Anna Świrszczyńska została uznana przez Czesława Miłosza za jedną z najwybitniejszych i nowatorskich współczesnych poetek polskich, w br. mija 30 rocznica jej śmierci.
W witrynie Filii nr 4 w os. Zgody 7, mieszczącej się w najbardziej reprezentacyjnej części „starej Nowej Huty”, zostanie zaaranżowany „salonik poetów krakowskich”. Na planszach prezentowane będą sylwetki i twórczość poetów tworzących dla dorosłych: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Wincentego Fabera oraz poetów tworzących dla dzieci: Ludwika Jerzego Kerna, Tadeusza Śliwiaka i Michała Rusinka. Więcej informacji na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content