rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Numery telefonów do konsultacji projektów.

28, Maj, 2014 | 2014

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz w związku z pytaniami dotyczącymi zagadnień merytorycznych związanych z planowaniem i realizacją projektów, zgodnie z rekomendacją Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego, uruchomiliśmy telefony w celu konsultacji i udzielania informacji w sprawie procedur i kwestii technicznych związanych z realizowanymi zadaniami.

1. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie – osoba wyznaczoną do udzielania informacji w sprawie procedur i kwestii technicznych związanych z realizowanymi zadaniami – Kierownik Przygotowania i Rozliczania Inwestycji i Remontów Pani Grażyna Frontczak tel. 660 637 221;

2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – wykaz osób do kontaktu telefonicznego w ramach inicjatywy „Budżet obywatelski”:

a.Popławski Paweł, Tel. 12 616 6370
b.Gwiazdowicz Donata, Tel. 12 616 6371
c.Łyczak Agata, Tel. 12 616 6373
d.Bigaj Marcin, Tel. 12 616 6375

3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – mieszkańcy chcący zasięgnąć informacji telefonicznej w sprawie procedur i kwestii technicznych związanych z realizowanymi przez tut. Zarząd zadaniami powinny telefonować na nr 12 616 74 54. Osoba odbierająca telefon, po rozeznaniu tematu przekieruje rozmowę do właściwego inspektora merytorycznego.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content