rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Obwieszczenia

14, listopad, 2012

[expand title=”2021.01.28 –
Wojewoda Małopolski – dotyczy
decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2021, , dotyczącego pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34. Początek inwestycji w km 2+134,50. Koniec inwestycji w km 7+013,34. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie Kraków, w mieście Krakowie, w obrębie 0024 Krowodrza, w obrębie 0025 Krowodrza, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0032 Krowodrza, w obrębie 0033 Krowodrza, w obrębie 0034 Krowodrza, oraz w powiecie krakowskim, w gminie Zielonki, w obrębie 0018 Zielonki i w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś, w obrębie 0007 Modlniczka, w obrębie 0006 Modlnica. „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutaj http://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/Obwieszczenie-o-decyzji-Budowa-drogi-ekspresowej-S52-odc-Północna-Obwodnica-Krakowa-Cz-1.doc

[expand title=”2021.01.05 –
Prezydent Miasta Krakowa – dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego przyjmowania wniosków do opracowywanego projektu przystąpienia do opracowania dokumentu pt:„Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2037”. „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/Obwieszczenie-PMK-o-przystąpieniu-do-opracowania-Założeń-do-planu……pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.11.10 –
Wojewoda Małopolski zawiadamia – dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52, i S7, tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek III (przebieg w obszarze dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie). Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza KrzesławickieI) „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/OBWIESZCZENIE-Wojewody-Małopolskiego.pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.10.20 –
Prezydent Miasta Krakowa – dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa Centrum Eventowego Stara Cegielnia oraz 6 magazynów wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie. Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/skan__2020-10-20_15-01-41-719_0001.pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.10.20 –
Prezydent Miasta Krakowa – dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Zespół zabudowy usługowej – Centrum Eventowe Stara Cegielnia wraz z zabudową mieszkalną wielorodzinną, infrastruktury techniczną, wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie. Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie) „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/skan__2020-10-20_15-01-24-500_0001.pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.05.25 –
Wojewoda Małopolski – dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków – odcinek III (przebieg w obszarze Dzielnicy Miasta Krakowa Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza KrzesławickieI) „]
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/OBWIESZCZENIE-S7-vol.2.docx

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.05.25 –
Wojewoda Małopolski – dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II (przebieg w obszarze Dzielnic Miasta Krakowa: IV, XV, XVII) „]
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/OBWIESZCZENIE-S52-nowe-25.05.docx

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 06  i 21 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 07 marzec 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 08 i 22 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.