rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Obwieszczenia

14, Listopad, 2012

[expand title=”2021.01.28 –
Wojewoda Małopolski – dotyczy
decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2021, , dotyczącego pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34. Początek inwestycji w km 2+134,50. Koniec inwestycji w km 7+013,34. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie Kraków, w mieście Krakowie, w obrębie 0024 Krowodrza, w obrębie 0025 Krowodrza, w obrębie 0026 Krowodrza, w obrębie 0032 Krowodrza, w obrębie 0033 Krowodrza, w obrębie 0034 Krowodrza, oraz w powiecie krakowskim, w gminie Zielonki, w obrębie 0018 Zielonki i w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś, w obrębie 0007 Modlniczka, w obrębie 0006 Modlnica. „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutaj http://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/Obwieszczenie-o-decyzji-Budowa-drogi-ekspresowej-S52-odc-Północna-Obwodnica-Krakowa-Cz-1.doc

[expand title=”2021.01.05 –
Prezydent Miasta Krakowa – dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego przyjmowania wniosków do opracowywanego projektu przystąpienia do opracowania dokumentu pt:„Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2037”. „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/Obwieszczenie-PMK-o-przystąpieniu-do-opracowania-Założeń-do-planu……pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.11.10 –
Wojewoda Małopolski zawiadamia – dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52, i S7, tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek III (przebieg w obszarze dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie). Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza KrzesławickieI) „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/OBWIESZCZENIE-Wojewody-Małopolskiego.pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.10.20 –
Prezydent Miasta Krakowa – dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa Centrum Eventowego Stara Cegielnia oraz 6 magazynów wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie. Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/skan__2020-10-20_15-01-41-719_0001.pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.10.20 –
Prezydent Miasta Krakowa – dotyczy
obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Zespół zabudowy usługowej – Centrum Eventowe Stara Cegielnia wraz z zabudową mieszkalną wielorodzinną, infrastruktury techniczną, wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie. Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie) „]

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/skan__2020-10-20_15-01-24-500_0001.pdf

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.05.25 –
Wojewoda Małopolski – dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków – odcinek III (przebieg w obszarze Dzielnicy Miasta Krakowa Na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza KrzesławickieI) „]
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/OBWIESZCZENIE-S7-vol.2.docx

—————————————————————————————————————–

[expand title=”2020.05.25 –
Wojewoda Małopolski – dotyczy
obwieszczenia Wojewody Małopolskiego, dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: budowy drogi ekspresowej S52 tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa – odcinek II (przebieg w obszarze Dzielnic Miasta Krakowa: IV, XV, XVII) „]
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

[/expand]

treść obwieszczenia tutajhttp://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/OBWIESZCZENIE-S52-nowe-25.05.docx

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content