rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy XVII na dzień 30.03.2023 o godz. 18.oo

22, marzec, 2023 | Aktualności

Porządek obrad LIV Sesji

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w szkole podstawowej nr 98 , os. Na Stoku 52  w Krakowie

30 marzec 2023r. o godz. 18.oo

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 Sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2022

4.2 Nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2022

4.3 Likwidacji wyspowych progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie

4.4 Korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2023

4.5 Wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ul. Luborzyckiej na odcinku od nr 52 do ul. Pruskiej w Krakowie’’

4.6 Wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ulicy Burzowej w Krakowie”

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

projekty uchwał na sesje cz1

projekty uchwał na sesje cz2

projekty uchwał na sesje cz3

projekty uchwał na sesje cz4

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 06  i 21 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 07 marzec 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 08 i 22 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 marzec 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 marzec 2023 o godz. 18.15

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.