rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad LV Sesji Rady Dzielnicy XVII na dzień 25.05.2023 o godz. 18.oo

17, maj, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Porządek obrad LIV Sesji

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w szkole podstawowej nr 98 , os. Na Stoku 52  w Krakowie

27 kwiecień 2023r. o godz. 18.oo

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2024

4.2 wniosku o  wykonanie w roku 2024 w ramach programu „Modernizacji dróg na terenie Miasta Kraków” zadania pn. ”Remont ul. Czerwonego Kapturka w Krakowie”

4.3 wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2023

4.4 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2024 – 2025

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

projekty uchwał na sesje cz I

projekty uchwał na sesje cz II

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 5 i 20 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 7 i 21 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.