rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Dzielnicy XVII na dzień 24.11.2022 o godz. 18.oo

16, listopad, 2022 | Aktualności

Porządek obrad XLVIII Sesji

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w szkole podstawowej nr 98 , os. Na Stoku 52  w Krakowie

24 listopada 2022r. o godz. 18.oo

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 opinii do projektu inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Jasełkowej””

4.2 w sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2022

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

projekty uchwał

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 05 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 06 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 06 grudnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 07 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 08 grudnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 08 grudnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2022 o godz. 18.oo

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content