rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad XLV Sesji Rady Dzielnicy XVII na dzień 12.07.2022 o godz. 18.oo

5, lipiec, 2022 | 2014, Aktualności

Porządek obrad XLV Sesji

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

w szkole podstawowej nr 98 , os. Na Stoku 52  w Krakowie

12 lipca 2022r. o godz. 18.oo

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2023

4.2 wskazania zadań do realizacji w ramach zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022

4.3 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2022 – 2024

4.4 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

  1. Interpelacje i zapytania
  2. Oświadczenia i komunikaty

projekty uchwał cz1

projekty uchwał cz2

projekty uchwał cz3

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2022 o godz. 20.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content