rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Projekty do Realizacji Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

10, Lipiec, 2015 | 2015/2016, Budżet obywatelski

Numery Projektów do Realizacji w Budżecie Obywatelskim 2015/2016
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Komisja Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVII w dniu 19.08.2015 po odpowiedzi otrzymanej z Kancelarii Prawnej UMK z dnia .10.08.2015 zaopiniowała jednogłośnie następujące zmiany –  korekty do uchwał Rady Dzielnicy XVII z 09.07.2015.

Na tej podstawie  Rada Dzielnicy XVII podjęła Uchwałę w dniu 27.08.2015.

Budżet Obywatelski Dzielnicy XVII  2015/2016 projekty do realizacji

Rok 2015

Projekt nr 2 –  BO.D17.4/15   –  I Etap 44 000 zł

Projekt nr 6 –  BO.D17.1/15   –   5 000 zł

Projekt nr 1 –  BO.D17.13/15  – I Etap  37 000 zł

Projekt nr 9 –  BO.D17.7/15    – 14 000 zł

Rok 2016

Projekt nr 2 –  BO.D17.4/15  –  II Etap 12 000 zł

Projekt nr 1 –  BO.D17.13/15 – II Etap  39 000 zł

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content