rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ruszyły konsultacje KRAKÓW ROZMAWIA O EDUKACJI. Krakowska sieć szkół dziś i jutro.

14, maj, 2018 | Aktualności

W okresie 7 do 31 maja 2018 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadzi konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców o istniejącej sieci szkół podstawowych oraz zebranie propozycji rozwiązań dotyczących projektu sieci szkół od 1 września 2019 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa.

Blisko dwa lata temu Prezydent Miasta Krakowa w ramach przygotowania Krakowa
do zmiany ustroju szkolnego powołał zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty i zaproponował rodzicom uczniów oraz innym mieszkańcom miasta udział w konsultacjach społecznych, które miały na celu odniesienie się do opracowanego przez Urząd Miasta Krakowa projektu sieci szkół do 2019 r.
Przyjęta przez Radę Miasta Krakowa nowa sieć szkół była wynikiem przeprowadzonych konsultacji i zgłaszanych podczas nich licznych postulatów. We wrześniu minie rok funkcjonowania szkół w strukturze wypracowanej w drodze przeprowadzonych wówczas konsultacji.
Przez cały ten okres Urząd Miasta Krakowa wsłuchiwał się w głosy rodziców, dyrektorów
i mieszkańców dotyczące tego, jak w praktyce sprawdzają się przyjęte rozwiązania. W tym czasie przedstawiono wiele propozycji oraz przyjęto liczne rozwiązania mające na celu podniesienie komfortu nauki i pracy w szkołach.
W trosce o ciągłą poprawę tych warunków, a także o uzyskanie optymalnych rozwiązań w zakresie ustalenia sieci szkół nie tylko na dziś, ale też na najbliższe lata, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej tury konsultacji społecznych, dających zainteresowanym możliwość wypowiedzenia się w tak istotnych dla mieszkańców kwestiach.
Konsultacje odbywają się w formie czterech otwartych spotkań, podczas których wypracowane mają zostać najlepsze rozwiązania w zakresie ustalenia sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r., gdyż to w nich uczniowie spędzają aż 8 lat.

Harmonogram spotkań:

14 maja (poniedziałek) 2018 r., godz. 18.00- 20.00
Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea i Kupiecka
spotkanie inauguracyjne,
konsultacje dla dzielnic VIII, IX, X, XI, XII, XIII

18 maja (piątek) 2018 r., 18.00- 20.00
Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea i Kupiecka
konsultacje dla dzielnic: IV, V, VI, VII

22 maja (wtorek) 2018 r., godz. 18.00- 20.00
Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea i Kupiecka
konsultacje dla dzielnic: XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

24 maja (czwartek) 2018 r., godz. 18.00- 20.00
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
konsultacje dla dzielnic: I, II, III

W spotkaniach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa.
Wnioski i uwagi dotyczące projektu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r. można dostarczać do Wydziału Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. pocztą lub osobiście na adres: Wydział Edukacji, ul. Michała Stachowicza 18, 30-103 Kraków lub elektronicznie na adres: dialoguj@um.krakow.pl

Plik do pobrania:

– Zarządzenie nr 1050/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.04.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych, z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, w przedmiocie przygotowania projektu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 05 września 2022 o godz. 19.oo

Posiedzenie w dniu 19 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 07 września 2022 o godz. 18.oo

Posiedzenie w dniu 21 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 15 września 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 15 września 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 06 września 2022 o godz. 18.3o

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content