rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Seniorze znajdź swój dobry czas! Nowohucka Akademia Seniora zaprasza

28, sierpień, 2014 | Aktualności

Idea kształcenia ustawicznego we współczesnym świecie ma szczególny wpływ na jakość życia codziennego seniorów i podejmowania przez osoby w tak zwanym trzecim wieku różnorodnych ról społecznych. W nurt działań na rzecz aktywizacji seniorów od lat wpisuje się również Nowohucka Akademia Seniora, która jesienią zaprasza na kolejny rok nauki.

Nowohucka Akademia Seniora to inicjatywa prowadzona od 5 lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. Tradycyjnie, po okresie wakacyjnego odpoczynku NAS wznawia swoją działalność na rzecz seniorów z Małopolski.

W jubileuszowym roku funkcjonowania seniorzy będą mogli skorzystać z wyjątkowo bogatej i różnorodnej oferty zajęć. W programie między innymi kursy językowe: język angielski (różne poziomy zaawansowania), język niemiecki (poziom podstawowy i zaawansowany), język włoski, zajęcia ruchowe: gimnastyka, joga, a także kursy artystyczne: rękodzieło, rysunek. Nowością w ofercie będzie pierwsza pomoc oraz samoobrona dla pań. Dwa razy w miesiącu organizowane będą wykłady oraz spotkania z kulturą, czyli wyjścia do krakowskich instytucji kultury.

Zapisy do Nowohuckiej Akademii Seniora rozpoczną się 1 września br. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się osobiście w biurze NAS na os. Centrum A 6a, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie deklaracji i opłacenie jednorazowego wpisowego w wysokości 20 zł.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 6 października o godz. 16.00 (os. Centrum A 6a). Wykład otwierający kolejny rok nauki wygłosi profesor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Waltoś.

Więcej informacji o ofercie oraz wszystkie aktualności związane z działalnością NAS na www.przyjacielenowejhuty.pl

Edukacja przez całe życie pozwala realizować swoje pasje i zainteresowania, daje poczucie spełnienia oraz pozwala zaspokajać własne potrzeby i aspiracje. A więc Seniorze, nie siedź w domu i przyjdź znaleźć swój dobry czas w Nowohuckiej Akademii Seniora!

Kontakt:
Nowohucka Akademia Seniora
os. Centrum A 6a, Kraków
tel. 12 644 68 10 wew. 26, stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content