rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Uchwały VI kadencji 2011 – 2014

8, sierpień, 2012

Uchwały z XLIX Sesji w VI kadencji

13 listopada 2014r. podjętych zostało 6 uchwał w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.468.2014.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.420.2014.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.443.2014.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.448.2014.BS
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2015 rok
 • opinii dla projektu ogródka jordanowskiego na działce nr 98/88 obr. 13 jedn. ewid. Nowa Huta w osiedlu Lubocza

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVIII Sesji w VI kadencji

30 października 2014r. podjętych zostało 6 uchwał w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 841/163 i nr 841/133 położonych w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. St. A. Poniatowskiego w Krakowie
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 372/5 położonej w obr. 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza w Krakowie
 • korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2015
 • delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2015

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVII Sesji w VI kadencji

25 września 2014r. podjętych zostało 10 uchwał w sprawach:

 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki Nr 551 przy ulicy Grębałowskiej
 • ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania części wnętrz hali produkcyjno – magazynowej na browar rzemieślniczy na części działki 34/2 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 4A w Krakowie”
 • nadania nazwy „Widokowa” ulicy dotychczas bezimiennej
 • korekty zadań priorytetowych na rok 2015
 • delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na rok 2015
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2015 roku
 • podziału środków w ramach zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2015
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-02.7123.250.2014.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.292.2014.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.202.2014.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-02.7123.364.2014.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Uchwały z XLVI Sesji w VI kadencji

28 sierpnia 2014r. podjętych zostało 10 uchwał w sprawach:

 • podziału środków w ramach zadania powierzonego pn. „Bezpieczny Kraków” na rok 2015
 • objęcia Patronatem Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.275.2014.BS
 • korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2014 rok
 • podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2015
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
 • budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza
 • delegowania członków Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • zwiększenia stanu osobowego w III Oddziale Straży Miejskiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-02.7123.193.2014.BS

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią. Kliknij, aby przeczytać uchwały

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content