rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Uchwały VIII kadencji 2018 -2023

24, wrzesień, 2020

 

Uchwały z XXXIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 09 lipca 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXIII/229/2021 W sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych, odwodnień terenów i rozbudowa dróg wraz z budową odwodnienia w osiedlach Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice, Wadów, Węgrzynowice i Zesławice w Krakowie”

Uchwała nr XXXIII/228/2021 W sprawie opracowania koncepcji odwodnień terenów położonych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie – zadanie pn. „Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów zlewni rzeki Baranówka, Strugi Rusieckiej oraz Potoku Kościelnickiego zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVII w Krakowie”

Uchwała nr XXXIII/227/2021 W sprawie opracowania koncepcji rozbudowy układu drogowego dla strzeżonego przejazdu kolejowego na ul. Blokowej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/226/2021 W sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od ul. Bukszpanowej w Krakowie do osiedla Prusy w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”

Uchwała nr XXXIII/225/2021 W sprawie udziału Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w konsultacjach dotyczących opiniowania prac projektowych budowy i następnie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej od węzła drogi S7 – Grębałów do ul. Bukszpanowej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/224/2021 W sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Uchwała nr XXXIII/223/2021 W sprawie zmiany Uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr XX/161/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Petöfiego w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/222/2021 W sprawie montażu progów wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/221/2021 W sprawie wprowadzenia „strefy zamieszkania” na ul. Geodetów na odcinku od ul. Kantorowickiej w kierunku pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w Krakowie

Uchwała nr XXXIII/220/2021 W sprawie korekty zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

Uchwała nr XXXIII/219/2021 W sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022.

.Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

 —————————————————————————————————————

Uchwały z XXXII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXII/218/2021 W sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w związku z planem uruchomienia linii autobusowej do os. Grębałów.
Uchwała nr XXXII/217/2021 W sprawie opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach przy ul. Architektów w Krakowie”
Uchwała nr XXXII/216/2021 W sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————Uchwały z XXXI Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 maja 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXXI/215/2021 W sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2022
Uchwała nr XXXI/214/2021 W sprawie ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2022
Uchwała nr XXXI/213/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXXI/212/2021 W sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

——————————————————————————————————-

Uchwały z XXX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 kwiecień 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXX/211/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXX/210/2021 W sprawie opinii do projektu inwestycji pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz przebudowa ciągów pieszych na działkach nr 300/1, 300/2, 294/6 obręb 0010 Nowa Huta jednostka ewidencyjna 126103_9 w Krakowie”
Uchwała nr XXX/209/2021 W sprawie ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” w roku 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXIX Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 marzec 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXIX/208/2021 W sprawie przystąpienia do VIII edycji budżetu obywatelskiego
Uchwała nr XXIX/207/2021 W sprawie sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2020
Uchwała nr XXIX/206/2021 W sprawie korekty na zadaniach Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXIX/205/2021 W sprawie ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII na rok 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVIII Sesji — VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 luty 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXVIII/204/2021 W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/2020 z dnia 9 lipca 2020r. z późn. zmianami. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021
Uchwała nr XXVIII/203/2021 W sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Przymiarki w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/202/2021 W sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. Freege’go w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/201/2021 W sprawie montażu progów zwalniających na ul. Jagiełły w Krakowie
Uchwała nr XXVIII/200/2021 W sprawie powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVII
Uchwała nr XXVIII/199/2021 W sprawie powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII
Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVII Sesji  —  VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawach:

Uchwała nr XXVII/198/2021 W sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Czekaja do składu osobowego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Uchwała nr XXVII/197/2021 W sprawie wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy” w Krakowie

Uchwała nr XXVII/196/2021 W sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

Kliknij, aby pobrać plik uchwały do pobrania tutaj
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXVI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawach:

 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Dzielnicy XVII w okręgu wyborczym nr 4

 • opinii do projektu zadania pn. Budowa chodników wc. ul. Lubockiej w Krakowie w ramach ,,Programu budowy chodników”

 • opinii do projektu inwestycji pn. Rozbudowa istniejącego układu drogowego na terenie działki nr 2/34 , 302/1 ,302/2 obr 4 Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie

 • opinii do projektu zadania inwestycyjnego pn Przebudowa drogi powiatowej – al. Solidarności w Krakowie w granicach istniejącego pasa drogowego

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 listopada 2020r. w sprawach:

 • wskazania ulic do „Programu budowy chodników” na terenie Dzielnicy XVII

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXIV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 października 2020r. w sprawach:

 • opinii dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie”

 • opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Łuczanowickiej działka drogowa nr 206/5 obr. 14 jedn. ew. Nowa Huta i wzdłuż ul. Godebskiego, działka drogowa nr 218 obr 15 jedn. ewid. Nowa Huta do pętli autobusowej w os. Łuczanowice”

 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 września 2020r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ul. Jubileuszowej na ruch jednokierunkowy od ul. Stycznej do ul. Grębałowskiej w Krakowie

 • montażu szykany na ul. Łuczanowickiej w Krakowie

 • rozbudowy sieci wodociągowej w os. Łuczanowice w Krakowie

 • uchylenia Uchwały XXII/170/2020 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2020r.w sprawie korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2020

 • korekty podziału środków finansowych na zadaniu Obsługa Dzielnic w rok 2021

 • opinii do projektu BO.DZ17.30/2019 pn. Ławeczki z widokiem

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawach:

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie” w roku 2020

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 • wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic

 • korekty zadań Dzielnicy XVII na rok 2021

 • podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Jasełkowej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Zaradnej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Wodocza w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Kulinowskiej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Żonkilowej w Krakowie wraz z budową odwodnienia’

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XXI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 09 lipca 2020r. w sprawach:

 • rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021

 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. Na Wzgórzach

 • opinii do wniosku Budżetu Obywatelskiego BO.D17.7/20

 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————-

Uchwały z XX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • opinii dot. ewentualnego zbycia działki nr 841/89 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. St. A. Poniatowskiego w Krakowie

 • ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Petofiego w Krakowie

 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XIX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 maja 2020r. w sprawach:

 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2021

 • ustawania znaku „zakaz postoju” na odcinku ul. Grębałowskiej w Krakowie

 • opinii dot. ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 514 obręb 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Jana Olbrachta w Krakowie

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2021

 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2019

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Folwarcznej, na działce gminnej nr 320/2 obręb 11 Nowa Huta w Krakowie”

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Irzykowskiego w Krakowie’

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Kamberskiego w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Luborzyckiej w Krakowie”

 • progu zwalniającego na ul. Wadowskiej w Krakowie

 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa sięgacza ul. Gustawa Morcinka na działce nr 3/10 obr. 4 Nowa Huta w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa sięgacza ul. Gustawa Morcinka na działkach nr 176/10, 177/5, 178/2, 179/2, 180/4 obr. 3 Nowa Huta w Krakowie

 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
  ul. Przebindowskiego w Krakowie’

 • zmiany „punktowej” w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach 1 i 2 obręb 12 Nowa Huta w Krakowie z przeznaczeniem terenu tych działek pod miejską infrastrukturę komunikacyjną

 • ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” w roku 2020

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 20 lutego 2020r. w sprawach:

 • zmiany uchwały Nr X/93/2019 z dnia 11 lipca 2019r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020

 • przebudowy ul. Wańkowicza na odcinku od nr 52 do al. Solidarności w Krakowie

 • wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII

 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII

 • opinii dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morcinka/Kantorowickiej w Krakowie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XVI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 23 Stycznia 2020r. w sprawach:

 • powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Dzielnicy XVII

 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w roku 2020

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2020

 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.1023.2019.BS

 • odwołania członka Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać dostęp do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawach:

 • uzupełnienia składu Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami
—————————————————————————————————————Uchwały z XIV Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 Listopada 2019r. w sprawach:

 • ustawienia „szykan” na ul. Kantorowickiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.813.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.826.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.853.2019.AD
 • zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.857.2019.AT
 • rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie


Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uhwały z XIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 24 Października 2019r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na odcinku ul. Stokowej od nr 12 do nr 22 na ruch jednokierunkowy od ul. Twaroga w kierunku ul. Studziennej
 • opinii dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie
 • inwestycji na działkach nr 12/1 i 12/13 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Blokowej 3 w Krakowie


Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 26 Września 2019r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !” w roku 2019
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Glinik zgodnie z pismem ML-07.7123.674.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.692.2019.AT
 • rekonstrukcji kapliczki przy ulicy Łuczanowickiej w Krakowie
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Remont kapitalny infrastruktury oświetlenia osiedlowego na terenie osiedli Na Stoku i  Na Wzgórzach”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa w roku 2020,  oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. „Wymiana opraw oświetlenia parkowego na typ LED w Parku Zielony Jar im. ,,Wandy”
 • pozostawienia w zasobie Gminy Miejskiej Kraków działki nr 320/2 obręb 11 Nowa Huta w Krakowie
 • remontów alejek i chodników znajdujących się na terenach zielonych w Dzielnicy XVII będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z XI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawach:

 • zmian w organizacji ruchu na ul. Petöfiego w Krakowie.
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Pankiewicza w Krakowie”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Spławy w Krakowie”
 • zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019I
 • podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 110/136 oraz części działki nr 305/4 obręb 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 328/36 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jana Kazimierza
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 895 oraz części działki nr 676/4 położonych w obrębie 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. M. Samozwaniec
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 270 położonej w obrębie 44 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Odwodnienia, udrożnienia rowów wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.355.2019.BS

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z X Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 11 lipca 2019r. w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na  ulicy Kosów Krakowie na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Glinik
 • rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020
 • powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
 • powołania członka Rady Dzielnicy XVII w skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych   Rady Dzielnicy XVII

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z IX Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.356.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.363.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.365.2019.AT
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie ul. Niebyłej z ul. Architektów”

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z VIII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 30 maja 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.279.2019.AD
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-07.7123.310.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-07.7123.313.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-07.7123.339.2019.AD
 • wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2020
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonych jako  328/58/A  oraz 328/58/B obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 328/61 obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Leszka Białego
 • wniosku o wykonanie nakładki asfaltowej oraz pobocza na ul. Kantorowickiej na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Osieckiego w Krakowie
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Studziennej w Krakowie”
 • wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Folwarcznej w Krakowie”
 • wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”
 • opinii dot. Inicjatywy Lokalnej organizowanej na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie pt. „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka”
 • montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej w Krakowie

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————

Uchwały z VII Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawach:

 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach 2019 – 2020
 • funkcjonowania autobusu linii 110

 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś !”
 • przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z VI Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 marzec 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.95.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.134.2019.BS
 • rozdysponowania rezerwy na zadaniach  Dzielnicy XVII w roku 2019
 • sprawozdania z działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2018
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.158.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.162.2019.BS

 Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z V Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 28 luty 2019r. w sprawach:

 • montażu progów zwalniających wyspowych na ul. Lubockiej w Krakowie

 • montażu znaków zakazu zatrzymywania się na odcinku ul. Wańkowicza od przystanku Krzesławice Młyn do Al. Solidarności
 • wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Grębałowskiej, na odcinku od ul. Luborzyckiej do ul. Kocmyrzowskiej, na ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Kocmyrzowskiej
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.3.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.15.2019.BS

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.31.2019.AT
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej  zgodnie z pismem ML-10.7123.42.2019.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku  zgodnie z pismem ML-10.7123.71.2019.BS
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 – 2023
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”  na lata 2019-2023
 • przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”  na lata 2019 – 2023
 • przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • korekty na zadaniach Dzielnicy XVII w roku 2019
 • opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa hali magazynowej o część magazynową i biurową, budowa hali magazynowo – biurowej oraz portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wod-kan, gaz, c.o., elektryki, wentylacji mechanicznej, budowie nowego układu komunikacyjnego na działkach nr 430/1, 430/6, 430/12, 430/13, 162/16 obr. 44 przy ul. Łowińskiego w Krakowie”
 • ustalenia kolejnego zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” w roku 2019
 • zmiany uchwały Nr XLVII/398/2018 z dnia 19 lipca 2018r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie na rok 2019
 • renowacji Dworku w Wadowie
 • wskazania lokalizacji  dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z  o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych
 • wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z IV Sesji      —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawach:

 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.502.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.888.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.890.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.911.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.968.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.978.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.986.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.993.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.994.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.996.2018.MM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej zgodnie z pismem ML-10.7123.1012.2018BSM
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1056.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1080.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie z pismem ML-10.7123.1085.2018.BS
 • zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie z pismem ML-10.7123.1100.2018.AT
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 109/1 położonej w obrębie 44jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Wańkowicza
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 681 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy M. Samozwaniec
 • ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 841/155 położonej w obrębie 10 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Władysława Jagiełły
 • zmiany siedziby Rady i Zarządu Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami 

—————————————————————————————————————-

Uchwały z III Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawach:

 • powołania Przewodniczącego Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVII
 • powołania Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVII

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z II Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawach:

 • 4.1 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
 • 4.2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.3 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.4 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.5 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVII
 • 4.6 powołania Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.7 powołania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.8 powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.9 powołania Komisji Spraw Mieszkaniowych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.10 powołania Komisji Ochrony Środowiska, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.11 powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.11 powołania Komisji Rewizyjnej, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.12 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, określenia liczby jej członków, składu osobowego oraz określenia zakresu jej działania
 • 4.13 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

—————————————————————————————————————-

Uchwały z  I Sesji   —   VIII kadencji R. Dz. XVII w latach 2018 -2023
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie:

 • Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Kliknij, aby uzyskać przekierowanie do plików z uchwałami

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content