rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 – odcinek III

31, Maj, 2016 | Aktualności

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: ”Budowa drogi ekspresowej S7 Moczydło (gr. z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”): Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) długość ok. 18,3 km”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o /Kraków zaprasza zainteresowanych mieszkańców i władze samorządowe Miasta i Gminy Kraków na spotkanie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 17.00 w budynku UMK na os. Zgody 2, Sala konferencyjna, piętro V.

Przedmiotem spotkania będzie zaprezentowanie w ramach opracowywanej Koncepcji programowej, zarówno mieszkańcom jak również przedstawicielom władz samorządowych – aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7 przebiegającej przez teren Miasta i Gminy Kraków a także przedstawienie dalszego harmonogramu działań, zmierzających do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content