rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Tydzień Bibiliotek

6, Maj, 2014 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna kolejny raz włączyła się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i opracowała bogatą ofertę imprez, które wpisują się w hasło „Czytanie łączy pokolenia” i nawiązują do Jubileuszu „650 lat w służbie Książki”.
W dniach 8 do 15 maja 2014 r. wszystkie placówki zorganizują wiele imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo. Będą też przybliżać zawody: bibliotekarza, księgarza i wydawcy.

Najważniejszymi wydarzeniami XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek będą: gra biblioteczna pn. „Z książką przez miasto” oraz Noc w Bibliotece pn. „Tajemniczy świat owadów”. Gra odbędzie się 10 maja br. Zadaniem uczestników gry będzie pokonanie wyznaczonej trasy i wykonanie punktowanych zadań. Zwycięska grupa zostanie nagrodzona, a wszyscy uczestnicy gry otrzymają pamiątkowe dyplomy. Noc w Bibliotece pn. „Tajemniczy świat owadów” zorganizuje Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filii 4 z 9 na 10 maja, w godz. od 20.00 do 8.00 rano. Gościem „Nocy w bibliotece” będzie biolog – entomolog, dr nauk przyrodniczych Łukasz Przybyłowicz z Polskiej Akademii Nauk. Uczestników „Nocy w bibliotece” czeka wiele atrakcji.

Filia nr 6 NhBP wraz z Młodzieżowym Domem Kultury Fort 49 „Krzesławice” zorganizuje Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków pn. „Wierszyki dla kilku pokoleń”. Konkurs odbywa się pod patronatem Rady Dzielnicy XVII, która jest fundatorem nagród. Celem konkursu jest popularyzacja kultury żywego słowa. W Tygodniu Bibliotek przewidziany jest również przegląd nowości wydawniczych w cyklu: „365 i jeden dzień dookoła książki”, warsztaty literacko – edukacyjne dla dzieci m.in.: „Historia pisma i książki” i „Z książką przez wieki”, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, lekcje biblioteczne m.in.: „Jak powstaje książka” w cyklu: ”Biblioteczne A.B.C.” w Filii nr 7 oraz lekcja „Książka – przedmiot codziennego użytku czy dzieło sztuki” w Punkcie Bibliotecznym w Branicach. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią książki na przestrzeni wieków, szczególnie z pracą średniowiecznych skrybów i iluminatorów, obejrzą współczesne książki wydane ze szczególnym pietyzmem oraz podejmą próbę kaligrafowania piórkiem i lipowym patykiem. Filia nr 9 zaprasza na pokaz multimedialny kroniki Biblioteki – „Biblioteka w czasie – czas w bibliotece”.

Szczegółowe informacje zawierające wydarzenia XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej znajdują się na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content