rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Tydzień Bibiliotek

6, maj, 2014 | Aktualności

Nowohucka Biblioteka Publiczna kolejny raz włączyła się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i opracowała bogatą ofertę imprez, które wpisują się w hasło „Czytanie łączy pokolenia” i nawiązują do Jubileuszu „650 lat w służbie Książki”.
W dniach 8 do 15 maja 2014 r. wszystkie placówki zorganizują wiele imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo. Będą też przybliżać zawody: bibliotekarza, księgarza i wydawcy.

Najważniejszymi wydarzeniami XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek będą: gra biblioteczna pn. „Z książką przez miasto” oraz Noc w Bibliotece pn. „Tajemniczy świat owadów”. Gra odbędzie się 10 maja br. Zadaniem uczestników gry będzie pokonanie wyznaczonej trasy i wykonanie punktowanych zadań. Zwycięska grupa zostanie nagrodzona, a wszyscy uczestnicy gry otrzymają pamiątkowe dyplomy. Noc w Bibliotece pn. „Tajemniczy świat owadów” zorganizuje Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filii 4 z 9 na 10 maja, w godz. od 20.00 do 8.00 rano. Gościem „Nocy w bibliotece” będzie biolog – entomolog, dr nauk przyrodniczych Łukasz Przybyłowicz z Polskiej Akademii Nauk. Uczestników „Nocy w bibliotece” czeka wiele atrakcji.

Filia nr 6 NhBP wraz z Młodzieżowym Domem Kultury Fort 49 „Krzesławice” zorganizuje Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków pn. „Wierszyki dla kilku pokoleń”. Konkurs odbywa się pod patronatem Rady Dzielnicy XVII, która jest fundatorem nagród. Celem konkursu jest popularyzacja kultury żywego słowa. W Tygodniu Bibliotek przewidziany jest również przegląd nowości wydawniczych w cyklu: „365 i jeden dzień dookoła książki”, warsztaty literacko – edukacyjne dla dzieci m.in.: „Historia pisma i książki” i „Z książką przez wieki”, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, lekcje biblioteczne m.in.: „Jak powstaje książka” w cyklu: ”Biblioteczne A.B.C.” w Filii nr 7 oraz lekcja „Książka – przedmiot codziennego użytku czy dzieło sztuki” w Punkcie Bibliotecznym w Branicach. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią książki na przestrzeni wieków, szczególnie z pracą średniowiecznych skrybów i iluminatorów, obejrzą współczesne książki wydane ze szczególnym pietyzmem oraz podejmą próbę kaligrafowania piórkiem i lipowym patykiem. Filia nr 9 zaprasza na pokaz multimedialny kroniki Biblioteki – „Biblioteka w czasie – czas w bibliotece”.

Szczegółowe informacje zawierające wydarzenia XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej znajdują się na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 05 września 2022 o godz. 19.oo

Posiedzenie w dniu 19 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 07 września 2022 o godz. 18.oo

Posiedzenie w dniu 21 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 15 września 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 15 września 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 września 2022 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 06 września 2022 o godz. 18.3o

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content