rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Tytuł „EKO-Lider 2015” dla Szkoły Podstawowej nr 129

23, czerwiec, 2015 | Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 129 ze Wzgórz Krzesławickich otrzymała tytuł „EKO-Lider 2015” województwa małopolskiego.

W dniu 15 czerwca 2015 r., w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.Pani Grażyna Leszko dyrektor Szkoły 129 w Krakowie odebrała statuetkę i nagrodę pieniężną z rąk pani Małgorzaty Mrugały prezesa WFOŚiGW. Szkoła Na Wzgórzach Krzesławickich uzyskała tytuł „Eko-Szkoła 2015”. 

W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie małopolskich gmin, a także przedstawiciele świata polityki i mediów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swoją misję zorganizował kolejną edycję konkurs ekoLIDERZY, którego głównym założeniem jest uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

 Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz  jednostki organizacyjne, szkoły i przedszkola realizujące zadania związane z ochroną środowiska. Rozdano trzynaście statuetek. Jedną z nich oraz tytuł „Ekoszkoła” przyznano Szkole Podstawowej nr 129 za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2014 roku. To wielkie wyróżnienie szkoła zdobyła dzięki wieloletniej promocji działań ekologicznych prowadzonych na terenie placówki i wielkiemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Szkolne działania ekologiczne wspiera Zarząd i Rada Dzielnicy XVII w Krakowie.

„Ziemia woła o pomoc-marnotrawstwu mówimy NIE” to hasło promujące postawy ekologiczne wśród uczniów szkoły. Swoją pasję uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w warsztatach, audycjach, różnorodnych akcjach i konkursach wykazując się wszechstronną wiedzą i osiągając najwyższe sukcesy w kraju. Ratując środowisko młodzi ekolodzy od wielu lat zbierają w szkole makulaturę, zużyte baterie, elektrośmieci i segregują odpady. Od czterech lat najaktywniejsi ekolodzy tworzą dziesięcioosobowy zespół pod nazwa „Eko-Kornelowcy” reprezentujący placówkę w różnych działaniach i konkursach ekologicznych. Opiekunem zespołu, a zarazem organizatorem działań ekologicznych w szkole jest pani Maria Nowak – nauczyciel przyrody, który zachęca dzieci i młodzież do aktywnego udziału na rzecz ochrony środowiska. Zespół „Eko-Kornelowców” działających w szkole może poszczycić się wieloma sukcesami w ogólnopolskich konkursach ekologicznych zajmując najwyższe miejsca w kraju. Szkoła Na Wzgórzach Krzesławickich jako jedyna w Małopolsce otrzymała ten zaszczytny tytuł oraz nagrodę przyznaną przez WFOŚiGW. Informacje o szkole, działaniach ekologicznych, sukcesach uczniów oraz galerię zdjęć można oglądać na stronie internetowej placówki: http://www.sp129.krakow.pl/.

[nggallery id=21]

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content