rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

VI edycja konkursu architektonicznego – Kraków bez barier

26, październik, 2012 | Aktualności

Ogłasza się szóstą edycję Konkursu „Kraków bez barier”, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa.
Do 31 października 2012 roku do konkursu można zgłaszać obiekty i przestrzenie, które są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Obiekty architektoniczne nagradzane są w czterech kategoriach: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej. Celem Konkursu jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się: osób z niepełnosprawnością, starszych, rodziców z wózkami.

Tegoroczna edycja jest szóstą edycją. W poprzednich edycjach tj. w latach 2007 – 2011, nagrody otrzymały następujące obiekty:
W kategorii obiekty użyteczności publicznej: Auditorium Maximum UJ, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Stadion MKS Cracovia, Muzeum MOCAK.
W kategorii obiekty mieszkalne: Dom przy ul. Bratysławskiej 2, Osiedle W.A. Mozarta, Dom Studencki DS. 4 Politechniki Krakowskiej.
W kategorii obiekty zabytkowe: Muzeum Narodowe – Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu, Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Podziemia Rynku, Muzeum Narodowe – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum AK.
W kategorii przestrzeń publiczna: Skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Szlak, Rondo Mogilskie, Komunikacja Tramwajowa Trasa Krowodrza Górka – Dworzec Główny Tunel, ul. Długa, zespół makiet na trasie Droga Królewska.
W skład Jury Konkursu wchodzą: Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Hanna Grabowska-Pałecka – Politechnika Krakowska, Jacek Maria Stokłosa – Główny Plastyk Miasta, Andrzej Wyżykowski – Główny Architekt Miasta, Borysław Czarakcziew – Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Jan Ortyl – Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków oraz Beata Byszewska – Wydział Spraw Społecznych,.
Jury będzie oceniało wybrane obiekty i poziom ich dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników oraz pomysł i oryginalność przygotowanego zgłoszenia. Właściciel bądź zarządca budynku, który zwycięży w danej kategorii w Konkursie, otrzyma tablicę pamiątkową, dyplom oraz prawo do używania logo Konkursu we własnych materiałach reklamowych przez okres jednego roku.
Zgłoszenia przygotowane w dowolnej technice – papierowej bądź elektronicznej – można przesyłać do dnia 31 października 2012 r. na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18, 31-103 Kraków lub drogą e-maliową na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl z dopiskiem: Konkurs „Kraków bez barier”.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronach: www.krakow.pl/miasto/bezbarier oraz www.niepelnosprawni.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na uroczystej Gali „Kraków bez barier”, która odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych tj. 3 grudnia 2012 r. w Sali im. Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content