rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ważne numery

8, sierpień, 2012

112  – Bezpłatny telefon alarmowy
działa poprawnie na terenie całego kraju!
W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję.

Zachowane pozostają numery:
997 – Policja,

998 – Straż Pożarna,

999 – Pogotowie Ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Kiedy dzwonić na „112”
Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

  • pożary,
  • wypadki drogowe,
  • kradzieże,
  • włamania,
  • w przypadku użycia przemocy,
  • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
  • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
  • przypadki porażenia prądem,
  • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
  • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.

Szczegółowe informacje na temat całodobowej pomocy medycznej – kliknij.

Komisariat Policji VII w Krakowie – telefon alarmowy 997

Adres:
Os. Złota Jesień 11 C
31-827 Kraków

SEKRETARIATY
tel. (12) 61-53-605
(12) 61-53-716

Wykaz Dzielnicowych

lp. Rejon służbowy Dzielnicowy Telefon Nr pokoju
1. K i e r o w n i k asp. szt. Robert  Małek 12 / 61–53–668

tel. sł.

696 030 654

207
2. os. Bieńczyce

Makuszyńskiego nr nieparzyste

Kocmyrzowska – do wysokości rz. Dłubnia, os. Złota Jesień

sierż. szt. Łukasz Kaczmarczyk 12 / 61–53 –670

tel. sł.

604 219 651

201
3. os. Na Wzgórzach ,

ul.Kocmyrzowska – od ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Kantorowickiej,

os. Grębałów – cmentarz komunalny

asp. szt. Andrzej Bujnarowski 12 / 61–53 –629

tel. sł.

604 216 543

202
4. os. Na Stoku i osiedle domków jednorodzinnych,

ul. Makuszyńskiego – nr parzyste

ul. Petofiego

asp. Łukasz Kamiński 12 / 61–53 –667

tel. sł.

602 892 354

202
5. os. Grębałów, os. Kantorowice,

os. Zesławice

st. sierż. Łukasz Świątkowski

12 / 61–53 –629

tel. sł.

604-201-047

202
6. os. Łuczanowice,

os. Węgrzynowice, os. Wadów, 

os. Krzesławice, os. Lubocza,

ul. Blokowa, ul. Mrozowa nr nieparzyste,

ul.Ujastek od nr 5 i parzyste

asp. szt. Jacek Wcisło 12 / 61–53 –614

tel. sł.

604 219 424

201
7. os. Mistrzejowice asp. szt. Mariusz Zygadło 12 / 61–53 –665

tel. sł.

604 219 350

201
8. os. Piastów 1 – 29, 25, 27 asp. szt. Łukasz  Nowak 12 / 61–53 –662

tel. sł.

602 674 918

204
9. os. Piastów  24, 26, 28, 30 – 70 asp. szt. Piotr Pawelec 12 / 61–53 –662

tel. sł.

604 208 384

204

STRAŻ POŻARNA

998  TELEFON ALARMOWY

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Adres:
os. Zgody 18,
31-951 Kraków

Telefony:
tel. (012) 646 01 00, 646 01 10
fax (012) 646 01 99

Straż Miejska Kraków
986 Bezpłatny Numer Alarmowy

Oddział III – NOWA HUTA
obejmuje dzielnice: XIV „Czyżyny”, XV „Mistrzejowice”, XVI „Bieńczyce”, XVII „Wzgórza Krzesławickie”, XVIII „Nowa Huta”
Adres:
os. Centrum C 9
31-931 Kraków
Telefony:
Sekretariat: 12 688 22 33
Fax: 12 688 22 68

Kierownictwo Oddziału
● Naczelnik oddziału
Andrzej Dadał

● Dyżury Strażników Miejskich
pierwsza środa miesiąca od 18:00 – 18.30

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 13 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 14 luty 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 15 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 20 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 luty 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 16 luty 2023 o godz. 18.15

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content