rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ważne numery

8, sierpień, 2012

112  – Bezpłatny telefon alarmowy
działa poprawnie na terenie całego kraju!
W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję.

Zachowane pozostają numery:
997 – Policja,

998 – Straż Pożarna,

999 – Pogotowie Ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Kiedy dzwonić na „112”
Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

  • pożary,
  • wypadki drogowe,
  • kradzieże,
  • włamania,
  • w przypadku użycia przemocy,
  • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
  • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
  • przypadki porażenia prądem,
  • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
  • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.

Szczegółowe informacje na temat całodobowej pomocy medycznej – kliknij.

Komisariat Policji VII w Krakowie – telefon alarmowy 997

Adres:
Os. Złota Jesień 11 C
31-827 Kraków

SEKRETARIATY
tel. (12) 61-53-605
(12) 61-53-716

Wykaz Dzielnicowych

lp. Rejon służbowy Dzielnicowy Telefon Nr pokoju
1. K i e r o w n i k asp. szt. Robert  Małek 12 / 61–53–668

tel. sł.

696 030 654

207
2. os. Bieńczyce

Makuszyńskiego nr nieparzyste

Kocmyrzowska – do wysokości rz. Dłubnia, os. Złota Jesień

sierż. szt. Łukasz Kaczmarczyk 12 / 61–53 –670

tel. sł.

604 219 651

201
3. os. Na Wzgórzach ,

ul.Kocmyrzowska – od ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Kantorowickiej,

os. Grębałów – cmentarz komunalny

asp. szt. Andrzej Bujnarowski 12 / 61–53 –629

tel. sł.

604 216 543

202
4. os. Na Stoku i osiedle domków jednorodzinnych,

ul. Makuszyńskiego – nr parzyste

ul. Petofiego

asp. Łukasz Kamiński 12 / 61–53 –667

tel. sł.

602 892 354

202
5. os. Grębałów, os. Kantorowice,

os. Zesławice

st. sierż. Łukasz Świątkowski

12 / 61–53 –629

tel. sł.

604-201-047

202
6. os. Łuczanowice,

os. Węgrzynowice, os. Wadów, 

os. Krzesławice, os. Lubocza,

ul. Blokowa, ul. Mrozowa nr nieparzyste,

ul.Ujastek od nr 5 i parzyste

asp. szt. Jacek Wcisło 12 / 61–53 –614

tel. sł.

604 219 424

201
7. os. Mistrzejowice asp. szt. Mariusz Zygadło 12 / 61–53 –665

tel. sł.

604 219 350

201
8. os. Piastów 1 – 29, 25, 27 asp. szt. Łukasz  Nowak 12 / 61–53 –662

tel. sł.

602 674 918

204
9. os. Piastów  24, 26, 28, 30 – 70 asp. szt. Piotr Pawelec 12 / 61–53 –662

tel. sł.

604 208 384

204

STRAŻ POŻARNA

998  TELEFON ALARMOWY

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Adres:
os. Zgody 18,
31-951 Kraków

Telefony:
tel. (012) 646 01 00, 646 01 10
fax (012) 646 01 99

Straż Miejska Kraków
986 Bezpłatny Numer Alarmowy

Oddział III – NOWA HUTA
obejmuje dzielnice: XIV „Czyżyny”, XV „Mistrzejowice”, XVI „Bieńczyce”, XVII „Wzgórza Krzesławickie”, XVIII „Nowa Huta”
Adres:
os. Centrum C 9
31-931 Kraków
Telefony:
Sekretariat: 12 688 22 33
Fax: 12 688 22 68

Kierownictwo Oddziału
● Naczelnik oddziału
Andrzej Dadał

● Dyżury Strażników Miejskich
pierwsza środa miesiąca od 18:00 – 18.30

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content