rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ważne telefony

29, styczeń, 2017 | Dla Wnioskodawcy

Na etapie tworzenia wniosków niezbędna może okazać się porada specjalisty z dziedziny, której dotyczy proponowany przez Państwa projekt. Poniżej znajdują się numery kontaktowe do Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz do miejskich jednostek organizacyjnych, pod którymi uzyskają Państwo pomoc.

RADA DZIELNICY XVII Wzgórza Krzesławickie
12 645 30 09

poniedziałek 9:00 -15:00
wtorek 11:00 – 15:00
środa 9:00 – 15:00
czwartek 9:00 – 13:00
piątek 9:00 – 12:00

Łukasz Sęk
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVII
600 909 363

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU:

Odwodnienia:
12 616 8661

Zadania inwestycyjne:
12 616 7239

Remonty dróg:

Rejon Dz. I-III Śródmieście- 12 616 8616
Rejon Dz. IV-VII Krowodrza – 12 616 8615
Rejon Dz. VIII-XIII Podgórze – 12 616 8629
Rejon Dz. XIV-XVIII Nowa Huta – 12 616 8619
Organizacja ruchu oraz sygnalizacja świetlna:

12 616 7516

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ:

12 341 8516

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ:

12 616 6371
12 616 6373

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY:

12 617 8846

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH:

12 616 6196
12 616 6146
12 616 6226

WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

12 616 1910
12 616 1913

WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI:

12 616 6052

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE:

12 354 2500

WYDZIAŁ EDUKACJI:

12 616 5245
12 616 5223

WYDZIAŁ SPORTU:

12 6161 9397

BIURO DS. OCHRONY ZDROWIA:

Profilaktyka i ochrona zdrowia:
12 616 9497
12 616 9492
12 616 9490

Zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun):
12 616 9487
12 616 9284

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH:

kwestie osób niepełnosprawnych:
12 616 5075

kwestie polityki rodzinnej:
12 616 1970

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

12 616 5427

MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ:

12 411 4121 wew. 107

GRODZKI URZĄD PRACY:

12 686 8216
12 686 8217

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

12 616 9271
12 616 8914

STRAŻ MIEJSKA:

12 411 0045

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

zadania dotyczące infrastruktury komunalnej miasta:

12 616 8969

zadania dotyczące planowania rozwoju systemu transportu:

12 616 8947

zadania dotyczące Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami i utrzymania czystości:

12 616 8991

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA:

12 616 8857

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

12 616 8414

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content