rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Ważne telefony

20, Marzec, 2015 | 2015/2016, Budżet obywatelski

Na etapie tworzenia wniosków niezbędna może okazać się porada specjalisty z dziedziny, której dotyczy proponowany przez Państwa projekt. Poniżej znajdują się numery kontaktowe do Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz do miejskich jednostek organizacynych, pod którymi uzyskają Państwo pomoc.

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU:

 • zieleń, odwodnienia, zadania inwestycyjne:
  12 616 8641
 • remonty dróg:
  12 616 7005
 • organizacja ruchu:
  12 616 7514
 • sygnalizacja świetlna:
  12 616 7516

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE:

12 641 44 74 lub 12 641 44 75 lub 12 641 44 76 wew. 357; tel. kom. 660 637 220 /Marian Migas/

WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

12 616 19 10 /Joanna Hadam/
12 616 19 13 /Joanna Gwóźdź/

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ:

12 616 6371
12 616 6372
12 616 6373
12 616 6375

BIURO DS. OCHRONY ZDROWIA:

 • Profilaktyka i ochrona zdrowia:
  12 616 9497
  12 616 9492
  12 616 9490
 • Zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun):
  12 616 9227

WYDZIAŁ SPORTU

12 616 9408

WYDZIAŁ EDUKACJI:

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

12 616 12 45 – sekretariat Wydziału

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

12 616 8414 – sekretariat Wydziału

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

12 616 8915

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

12 616 6226
12 616 6146
12 616 6156

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content