rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wyniki głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego 2016

5, lipiec, 2016 | Aktualności

Poniżej można znaleźć wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Dzielnicy XVII do pobrania tutaj.
Do realizacji w roki 2017 przeszły projekty:
– projekt nr 1 – Wykonanie utwardzonego pobocza ul. Darwina – koszt 40000 zł
– projekt nr 7 – 1:0 dla Kantorowic – koszt 10000 zł

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Ogólnomiejskim do pobrania tutaj.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja ze względów technicznych została przełożona na

dzień 18 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content