rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

XLVI Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 31 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

13, lipiec, 2022 | Aktualności

XLVI Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie została zwołana na dzień 31 sierpniac 2022r. godz. 18:3o.

Szkoła Podstawowa nr 98, os. Na Stoku 52.

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata 2019-2023 / os. Na Stoku 15 w Krakowie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2022 o godz. 20.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

 

Komisja Rewizyjna w składzie Przewodniczący Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Posiedzenia komisji odbędą się – os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2022 o godz. 20.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content