rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

XV Tydzień Osób Niepełnosprawnych

26, Maj, 2014 | Aktualności

Podczas XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W dniach od 29 maja do 5 czerwca 2014 r. bibliotekarze zaplanowali wiele działań m. in.: Biblioteka Główna spotkania literacko – edukacyjne: „W zaczarowanym świecie wierszy Jana Brzechwy” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 i dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Legenda o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki”, zaś Filia nr 2 zajęcia literackie dla młodzieży niepełnosprawnej pn. „To już będzie następny rok”.

Odbędą się również warsztaty literackie „Jestem inny” dla dzieci ze szkół integracyjnych, lekcja biblioteczna „Moje pierwsze spotkanie z biblioteką” dla dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 100. W Oddziale dla Dzieci Filii nr 4 zaplanowano dwie wystawy: prac uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes „Trzy obrazy” oraz wystawę obrazów i szkiców związanych z Krakowem „Kocham Kraków z wzajemnością” autorstwa członków Polskiego Związku Głuchych przy Domu Kultury PZG, a Biblioteka Główna wystawę prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 „Ilustracje wierszy Jana Brzechwy”. Kolejną atrakcją będą warsztaty ekologiczne dla osób dorosłych „Życie na zielono” w ramach cyklu „Ekologicznie na co dzień”, które poprowadzi Pani Małgorzata Małochleb z Fundacji Ekologicznej „Zielona Sieć” oraz warsztaty ekologiczno -plastyczne również dla osób dorosłych pn. „Drugie życie zwykłych rzeczy”. Wszystkie działania będą okazją do dalszego pozytywnego kształtowania opinii społecznej w kierunku akceptacji osób z niepełnosprawnością.

Włączenie się Biblioteki w obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych zapewne przyczyni się do zwrócenia uwagi mieszkańców Nowej Huty na problemy osób niepełnosprawnych, które żyją obok nas oraz na bariery, które utrudniają im prowadzenie normalnego trybu życia.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content