rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

XXXV Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 30 września 2021 o godz. 18.oo

9, Lipiec, 2021 | Aktualności

XXXV Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie została zwołana na dzień 30 września 2021r. godz. 18:oo.

Sala Konferencyjna UMK V-piętro na os. Zgody 2 w Krakowie

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata 2019-2023 / os. Na Stoku 15 w Krakowie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.
Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Przewodnicząca Kubik Agnieszka, Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa. Posiedzenie w dniu 13 września o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący Waldemar Wołoch, Gawłowski Zygmunt, Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek, Ziętara Teresa.
Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Przewodnicząca Korzec Lucyna, Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Czekaj Grzegorz, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander. Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45.

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Przewodnicząca Ziętara Teresa Adamczyk Sebastian, Czekaj Grzegorz, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander.
Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15.

Komisja Ochrony Środowiska
Przewodniczący Rajski Zbigniew
Czyż Wiesław, Mleczko Paweł, Wójcik Jerzy, Zabagło Jan, Zaleński Leszek.
Posiedzenie w dniu 15 września 2021 o godz. 18.00.

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Przewodnicząca Madej Lucyna Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga, Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.
Posiedzenie w dniu 7 września o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna w składzie Przewodniczący Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Posiedzenia komisji odbędą się – os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content