rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 27 stycznia 2022 o godz. 18.oo

17, grudzień, 2021 | Aktualności

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie została zwołana na dzień 27 stycznia 2022r. godz. 18:oo.

Szkoła Podstawowa nr 98  os. Na Stoku 52 w Krakowie

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata 2019-2023 / os. Na Stoku 15 w Krakowie

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna Adamczyk Sebastian, Dziedzic Andrzej, Gawłowski Zygmunt, Rajski Zbigniew, Stroński Stanisław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek.
Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Przewodnicząca Kubik Agnieszka, Frankiewicz Katarzyna, Balińska Ewa, Rajski Zbigniew, Wojnarski Wiesław, Wołoch Waldemar, Wójcik Jerzy, Ziętara Teresa. Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący Waldemar Wołoch, Gawłowski Zygmunt, Kolasa Jadwiga, Stroński Stanisław, Wojnarski Wiesław, Wójcik Jerzy, Zaleński Leszek, Ziętara Teresa.
Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Przewodnicząca Korzec Lucyna, Adamczyk Sebastian, Czyż Wiesław, Balińska Ewa, Czekaj Grzegorz, Kubik Agnieszka, Zabagło Jan, Zdziebko Aleksander. Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 17.45.

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Przewodnicząca Ziętara Teresa Adamczyk Sebastian, Czekaj Grzegorz, Korzec Lucyna, Madej Lucyna, Zdziebko Aleksander.
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 18.15.

Komisja Ochrony Środowiska
Przewodniczący Rajski Zbigniew
Czyż Wiesław, Mleczko Paweł, Wójcik Jerzy, Zabagło Jan, Zaleński Leszek.
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.00.

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Przewodnicząca Madej Lucyna Dziedzic Andrzej, Balińska Ewa, Kolasa Jadwiga, Mleczko Paweł, Zaleński Leszek.
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna w składzie Przewodniczący Zdziebko Aleksander, Frankiewicz Katarzyna, Madej Lucyna.

Posiedzenia komisji odbędą się – os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja ze względów technicznych została przełożona na

dzień 18 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content