rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zbiórka elektrodpadów w NhBP

8, sierpień, 2016 | Aktualności

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filii nr 4 zaprasza do udziału w akcji ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego pn. „Cycling-Recycling – czyli wielka zbiórka elektrodpadów”. Już 17 sierpnia 2016 r. od 10.00 do 17.00 przed Biblioteką w os. Zgody 7 będzie można spotkać pomysłodawcę akcji i pozbyć się zużytych pralek, lodówek, czy komputerów.

Partnerami „Cycling-Recycling” są Remondis Electrorecycling i Electro-System Organizacja Odzysku, które bezpłatnie pozbierają, zagospodarują i zrecyklingują wszystkie elektrośmieci zebrane podczas akcji.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 5 i 20 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 7 i 21 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.