rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Zrealizujemy najlepsze pomysły NOWOHUCIAN

9, Maj, 2014 | Aktualności

Zaproszenie mieszkańców do współpracy i odpowiedź na ich potrzeby poprzez realizację najlepszych inicjatyw nowohucian – to główne założenia projektu Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska, który realizowany jest obecnie w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.

Projekt Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska realizowany jest przez Kluby Wersalik i Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta i składa się z dwóch części. W ramach pierwszej z nich (maj-czerwiec) zbadane zostaną potrzeby kulturalne mieszkańców Nowej Huty.

Nowohucianie będą mogli zgłosić swoje pomysły na inicjatywy społeczno-kulturalne, których realizacji oczekiwaliby w ramach oferty Ośrodka Kultury. Spośród zgłoszonych pomysłów wybrane zostaną najlepsze, które będą zrealizowane w ramach drugiej części projektu (wrzesień-16 listopada).

Swoje działania Kluby kierują do odmiennych grup odbiorców. Klub Wersalik zaprasza do współpracy nowohuckich gimnazjalistów, którzy będą mogli przygotować działania animacyjne dla siebie i swoich znajomych. Klub Dukat natomiast poszukuje rodziców z małymi dziećmi, w których okolicy brak atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane są w obydwu Klubach do 23 maja. Uczestnicy projektu wezmą udział w trzech specjalnych warsztatach, podczas których wymyślone, zebrane i opracowane zostaną pomysły na ciekawe inicjatywy, odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie określają regulaminy dostępne w Klubach oraz na www.krakownh.pl.

Celami projektu jest odkrywanie nowych możliwości współpracy z mieszkańcami Nowej Huty, rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego członków społeczności lokalnych, a w efekcie – budowanie stałych relacji z mieszkańcami oraz wypracowanie modelu efektywnego planowania działania na przyszłość, polegającego na prawidłowym odpowiadaniu na zmieniające się gusty i potrzeby. W Klubie Wersalik, dzięki aktywnemu uczestnictwu oraz decyzyjności w diagnozie potrzeb i realizacji inicjatyw, będzie mogła wzrosnąć świadomość młodzieży w sferze działań społecznych i kulturotwórczych. Pobudzenie u nich aktywnych działań, wzbogaci ofertę Klubu o nowe, adekwatne do potrzeb gimnazjalistów propozycje. W Klubie Dukat główny nacisk kładziony będzie na aktywizację i rozwijanie potencjału społecznego młodych rodziców. Współpraca z lokalną społecznością wzmocni rolę Klubu jako centrum życia społecznego i kulturalnego w osiedlu Grębałów. Ważnym efektem prowadzonych przez ten Klub działań będzie mapa społeczności lokalnej, stworzona pod kątem jej struktury demograficznej.

Informacje o bieżących działaniach projektowych będzie można zawsze znaleźć na www.krakownh.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content