rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Kocmyrzowska – przebudowa ulicy. Start prac prawdopodobnie w I połowie 2023 roku

Kocmyrzowska - przebudowa ulicy. Start prac prawdopodobnie w I połowie 2023 roku. Chodzi o ten fragment ulicy Kocmyrzowskiej, który ma zostać przebudowany w ramach budowy drogi ekspresowej S7. Po wielu wcześniejszych problemach miasto rozwiązało umowę z wcześniejszym...

LX Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 15 grudnia 2022 o godz. 18.oo

LX Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 15 grudnia 2022 o godz. 18.oo. Szkoła Podstawowa nr 98, os. Na Stoku 52. Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji / lata...

Konsultacje społeczne dot. Programu strategicznego komunikacji miasta Krakowa na lata 2023-2030

Konsultacje społeczne dot. Programu strategicznego komunikacji miasta Krakowa na lata 2023-2030 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych Programu strategicznego komunikacji miasta Krakowa...

Mapa Dzielnicy XVII

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady  czynne

w dniach

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa 

w godz   9.oo – 15.oo

Czwartek – w godz   9.oo – 13.oo

Piątek – w godz   9.oo – 12.oo
i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

ul. Jagiełły od 7 listopada do grudnia remont chodników.

ul. Jagiełły - od 7 listopada br. drogowcy rozpoczną prace na ul. Władysława Jagiełły. Tutaj wyremontowany zostanie obustronnie chodnik na odcinku od ul. Jana Kazimierza do ul. Stefana Kisielewskiego. W trakcie robót – zwężenie jezdni, ruch dwukierunkowy utrzymany....

czytaj dalej

Remont ul. Mierniczych od 2 listopada do końca miesiąca.

Od 2 listopada 2022 r. (środa) w Dzielnicy XVII – zaplanowane są prace na ul. Mierniczych. Odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni i bezpieczniki wzdłuż ulicy. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się bezpiecznikami – w czasie tych prac punktowe zwężenia oraz brak...

czytaj dalej

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 05 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 06 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 06 grudnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 07 grudnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 08 grudnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 08 grudnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2022 o godz. 18.oo

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content