rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

ul. Kocmyrzowska – Remont torowiska od 30 lipca do grudnia br. W tym okresie ruch tramwajowy zostanie wstrzymany.

30 lipca rozpoczęcie prac remontowych na fragmencie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kocmyrzowskiej – od przystanku “Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego” do przystanku “Wańkowicza”. Naprawa torowiska i sieci zakończy się w grudniu br. – w tym czasie ruch...

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego /2022-2023/

Wyniki weryfikacji wniosków złożonych w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego /2022-2023/ tutaj więcej informacji   Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość...

12 sierpnia w godz 19.oo – 23.3o zapraszamy do Zesławic na Filmową Noc Perseidów ul. Gustawa Morcinka 40

12 sierpnia w godz 19.oo - 23.3o Zapraszamy do Zesławic na Filmową Noc Perseidów ul. Gustawa Morcinka 40    

Ponowne wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „KOMBINAT”: – w dniach od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2022 r.

Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOMBINAT": - w dniach od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2022 r. - dyskusja publiczna w dniu 18 sierpnia 2022 r. - termin składania uwag do dnia 13 września 2022 r. Szczegóły na stronie...

Mapa Dzielnicy XVII

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady  pracuje

W dniach 1 sierpnia do 12 sierpnia

biuro dzielnicy nieczynne

PRZERWA URLOPOWA

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa 

w godz   9.oo – 15.oo

Czwartek – w godz   9.oo – 13.oo

Piątek – w godz   9.oo – 12.oo
i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2022 o godz. 20.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 23 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content