rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – wydział Infrastruktury

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego.  „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obręb 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej ” w mieście Kraków...

11 czerwca 2023r. Dzień Łuczanowic – Klub Aneks ul. Mycielskiego 11 w Krakowie zaprasza na ,,Cyrkowy świat zabawy” w godz. 16:00 – 23:30

11 czerwca 2023r.   Dzień Łuczanowic  Klub Aneks ul. Mycielskiego 11 w Krakowie zaprasza na ,,Cyrkowy świat zabawy” w godz. 16:00 - 23:30 Opis wydarzenia W programie:cyrkowe pokazywystęp magikakonkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami  występy artystyczne:...

4 czerwca 2023r. zapraszamy na pl. Wszystkich Świętych 3-4 na Dzień Otwarty Magistratu w godz. 10.00 – 17.00

Dzień Otwartego Magistratu -  4 czerwca zapraszamy na pl. Wszystkich Świętych 3-4 i w jego okolice do wspólnej zabawy, nauki i zwiedzania! w godz 10.00 - 17.00 Szczegółowy program wydarzenia do pobrania tutaj. – Większości z nas urząd nie kojarzy się z miejscem, gdzie...

Spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7. Spotkanie odbędzie się 06.06.2023 r. o godz.17:30 w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A.

Zapraszam na spotkanie w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z budową trasy S7. Spotkanie odbędzie się  6 czerwca 2023 r.  o godz.17:30  w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13A. Na spotkanie zostali zaproszeni...

Mapa Dzielnicy XVII

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady 

czynne w dniach

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa 

w godz   9.oo – 15.oo

Czwartek – w godz   9.oo – 13.oo

Piątek – w godz   9.oo – 12.oo


i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa Katarzyna Jachymska oraz Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zapraszają mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Wodociągów Miasta Krakowa . Tematem spotkania będzie możliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w osiedlach Dzielnicy XVII. Miejsce spotkania Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jaskrowa 5 w Krakowie w dniu 19 czerwca 2023r. o godz. 17:oo

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa Katarzyna Jachymska oraz Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zapraszają mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Dyrekcji Wodociągów Miasta Krakowa . Tematem spotkania będzie...

czytaj dalej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 19 MAJA 2023 r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przekazuje tekst i rysunek projektu planu edycji wykładanej do publicznego wglądu w dniach od 29 maja od 27 czerwca 2023r. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2023r. w sposób podany...

czytaj dalej

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 5 i 20 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 6 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 7 i 21 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2023 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2023 o godz. 18.3o

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2023 o godz. 18.15

 

składy osobowe komisji w linku poniżej

link do bip: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141936

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.