rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie została zaplanowana na dzień 16 grudnia 2021 o godz. 18.oo

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie została zwołana na dzień 16 grudnia 2021r. godz. 18:oo. Sala Konferencyjna UMK V-piętro na os. Zgody 2 w Krakowie Komisje działające przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie VIII Kadencji /...

Plan KANTOROWICE Prace nad sporządzeniem planu prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK Termin składania wniosków do dnia 23 grudnia 2021 r.

Prace nad sporządzeniem planu prowadzi WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KANTOROWICE". Termin składania...

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wspólnie z Grodzkim Urzędem Pracy realizuje konsultacje społeczne dotyczące Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wspólnie z Grodzkim Urzędem Pracy realizuje konsultacje społeczne dotyczące Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie...

Mapa Dzielnicy XVII

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa 

w godz   9.oo – 15.oo

Czwartek  w godz. 9.oo – 13.oo

Piątek  w godz. 9.oo – 12.oo
oraz poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wspólnie z Grodzkim Urzędem Pracy realizuje konsultacje społeczne dotyczące Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK wspólnie z Grodzkim Urzędem Pracy realizuje konsultacje społeczne dotyczące Konsultacje społeczne dotyczące Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2025 /z perspektywą do 2030 roku/ w Gminie...

czytaj dalej

Remont ul. Glinik – rozpoczyna się od dnia 15.11.2021r.

Na 15 listopada (poniedziałek) zaplanowane zostały pierwsze prace na ul. Glinik. Ulica zostanie rozbudowana na odcinku od Bystronia do Wadowskiej, w związku z robotami pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Wykonawca wprowadzi od 15.11.2021 roku czasową organizację...

czytaj dalej

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2021 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2021 2021 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2021 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2021 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content