rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy XVII na dzień 26.05.2022 o godz. 18.oo

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w szkole podstawowej nr 98 , os. Na Stoku 52  w Krakowie 26 maja 2022r. o godz. 18.oo Stwierdzenie quorum i otwarcie sesji Przedstawienie projektu porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej...

Mapa Dzielnicy XVII

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVII
,,Wzgórza Krzesławickie”
os. Na Stoku 15, Kraków 31-703

tel. 12 645 30 09
rada@dzielnica17.krakow.pl

Biuro Rady  pracuje

Poniedziałek,  Wtorek,  Środa 

w godz   9.oo – 15.oo

Czwartek – w godz   9.oo – 13.oo

Piątek – w godz   9.oo – 12.oo
i poprzez pocztę elektroniczną
rada@dzielnica17.krakow.pl

oraz w godzinach posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy jak również korespondencję można wrzucać do skrzynki w drzwiach siedziby dzielnicy

Spotkanie z przedstawicielami Wodociagów Miasta Krakowa i mieszkańcami Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z osiedli Łuczanowice, Węgrzynowice, Wadów i rejonu ul. Gustawa Morcinka przy byłej cegielni w os. Zesławice.Tematem spotkania będzie mozliwość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na ww obszarach. Spotkanie będzie zorganizowane na małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 78, ul. Jaskorwa 5 w Krakowie w dniu 31 maja 2022r. o godz. 18:00 

Spotkanie z  przedstawicielami Wodociagów Miasta Krakowa i mieszkańcami Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z osiedli Łuczanowice, Węgrzynowice, Wadów i rejonu ul. Gustawa Morcinka przy byłej cegielni w os. Zesławice.Tematem spotkania będzie możliwość rozbudowy sieci...

czytaj dalej

Ogłoszenie — FIRMA MACHNIK Sp. z o.o. realizująca dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.dot. zadania przebudowy sieci Gazowej w rejonie os. Na Stoku oraz Samozwaniec, Mortkowicz – Olczakowej, Kownackiej, Czerwonego Kapturka, Płomyczka, Porazińskiej, Bacewiczówny. Organizuje spotkanie dotyczące omówienia z proponowanej przez wykonawcę trasy przebudowy i mozliwych rozwiązań projektowych orza techmoogi prowadzonych robót budowlanych w DNIU 04 czerwca 2022r. o godz 10.oo przy ul. Samozwaniec 23 w Krakowie.

Ogłoszenie --- FIRMA MACHNIK Sp. z o.o. Odział Kraków ul. Szlak 77/234 tel 737 177 707 ----- realizująca dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.dot. zadania przebudowy sieci Gazowej w rejonie os. Na Stoku oraz Samozwaniec, Mortkowicz - Olczakowej, Kownackiej,...

czytaj dalej

Oddział terenowy w Krakowie wydziału kształtowania ustroju rolnictwa i gospodarowania zasobem organizuje przetarg na dzierżawę – nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie 60 KRAKÓW NOWA HUTA, gm. Kraków, o ogólnej powierzchni 0,5548 ha, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 189/3

Oddział terenowy w Krakowie wydziału kształtowania ustroju rolnictwa i gospodarowania zasobem organizuje przetarg na  dzierżawę  - nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie 60 KRAKÓW NOWA HUTA, gm. Kraków, o ogólnej powierzchni 0,5548 ha, stanowiąca działkę...

czytaj dalej

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 09  i  23 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 16 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 11  i  25 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 maj 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 10 maj 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content