rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

ul. Ku Raciborowicom od dnia 29.04.2022 zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów zmiana organizacji ruchu związana jest z wykonaniem posadowienia obiektu WS-21 i będzie obowiązywać do trzeciego kwartału 2022 roku.

28, kwiecień, 2022 | Aktualności

GDDKiA informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z budową S7 Widoma-Kraków.

W dniu 29.04.2022 o godz. 08.30 zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów ul. Ku Raciborowicom w Krakowie. Wyznaczony zostanie objazd przez ul. Gustawa Morcinka do ul. Kocmyrzowskiej, ul. Zachodnią w Prusach, ul. T. Kościuszki  i ul. Jana Długosza w Zastowie. 

W ciągu ul. Ku Raciborowicom zostanie utrzymany ruch pieszy i rowerowy. 

Organizacja ruchu związana jest z wykonaniem posadowienia obiektu WS-21 i będzie obowiązywać do trzeciego kwartału 2022 roku.

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie