rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

50-cio lecie Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49

6, wrzesień, 2021 | Aktualności

Gala Jubileuszowa

z okazji 50-cio lecia Młodzieżowego Domu Kultury

 

17.00   Rozpoczęcie Gali Jubileuszowej
17.15   Gwiazda wieczoru:  Marcin Daniec
18.30   Życzenia i podziękowania z okazji 50-cio lecia MDK
19.30   Występ artystyczny uczestników zajęć MDK
19.45   Zakończenie Gali Jubileuszowej

Wydarzenia towarzyszące:
premiera filmu „MDK dawniej i dziś”

Wystawy stałe:
Austriackie forty na terenie Nowej Huty, I wojna w rejonie krzesławickich wzgórz, Pamięci rozstrzelanych w Forcie 49 „Krzesławice” w latach 1939–41.

Wystawy czasowe:
Wystawa prac uczestników zajęć pracowni plastycznej „Spojrzenie na sztukę”
Wystawa fotografii Ewy i Janusza Gajewskich „Może marzenia to są, a może sny”

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie – terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej
Posiedzenie w dniu 09  i  23 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty Sportu i Turystyki
Posiedzenie w dniu 16 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie w dniu 11  i  25 maj 2022 o godz. 18.oo

Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych
Posiedzenie w dniu 12 maj 2022 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 18 maj 2022 o godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie w dniu 10 maj 2022 o godz. 18.3o

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Skip to content